Vi stärker etikettproduktionen med förvärvet av Etikettforum AS

Lexit Group har ingått avtal om förvärv av Etikettforum AS i Trondheim och stärker därmed den samlade satsningen i Mellan- och Nordnorge. Samtliga anställda kommer att arbeta vidare och tidigare ägaren John Olav Raanes kommer även fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och rapportera till Leif Persson, chef för Lexits etikettverksamhet.

Etikettforum har en årlig omsättning på ca 6 miljoner och har tre anställda. De har en modern maskinpark, är starka på digitaltryck och kan erbjuda snabba leveranser av små serier. Med detta förvärv kommer Lexit att stärka sin position som en av de ledande aktörerna på etikettmarknaden genom ökad kapacitet och flexibilitet utöver lokal närvaro och närhet till kunderna. Verksamheten kommer att samordnas med Lexits huvudtryckeri i Mölnlycke.

På sikt planeras att samlokalisera tryckeriet och vårt filialkontor i Tiller (Trondheim), för att kunna uppfylla ambitionerna om stark tillväxt i framtiden. Etikettsäljteamet har redan fördubblats med nyanställningen av två etikettförsäljare som kommer att vara på plats i januari.

– Jag har länge velat att den verksamhet jag byggt upp de senaste tio åren ska fortsätta och växa tillsammans med en stor och seriös aktör som Lexit. Jag är väldigt nöjd och motiverad för ytterligare insatser.

John Olav Raanes, tidigare ensamägare av Etikettforum

– Vi är mycket nöjda med att förvärva Etikettforum. John Olav och hans personal gör ett mycket bra jobb med hög service till sina kunder. Vi vill självklart utveckla och växa den här verksamheten och vara närmare våra kunder där det behövs.

Leif Persson