Vård, omsorg och blåljus

Den offentliga sektorn utmärker sig när det gäller digitalisering. Inte i någon sektor är fokus större på att effektivisera tungrodda rutiner genom att gå över till digitala lösningar än här. Eftersom uppgifterna ständigt ökar i omfattning kommer fokus kontinuerligt att ligga på lösningar som förenklar och förbättrar arbetsprocesser. Dessutom ställs specifika och detaljerade krav som måste uppfyllas för att målen ska nås.

Lexit lägger mycket tid och resurser både internt och externt på att vara bästa möjliga leverantör. Detta sker genom samverkan med kunderna och ofta med utgångspunkt från deras krav. Vi har idag avtal med ett antal solida utrustningstillverkare som kan tillgodose såväl offentliga som privata kunders behov av digitala lösningar.

Service och support

Lexit har en välskött och effektiv service- och supportavdelning som ger telefonsupport och servar produkter i vår egen serviceverkstad eller hjälper kunder på plats i deras verksamheter. Om du har verksamhetskritisk utrustning i ditt företag kan vi även ombesörja preventivt underhåll. På vår service- och supportavdelning finns en serviceinriktad koordinator och flera duktiga certifierade servicetekniker.

Äga, hyra & as-a-service

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin drift. Våra lösningar kan kräva investeringar i industriell hårdvara, märkningsutrustning m.m. Om så önskas kan vi erbjuda finansieringslösningar i form av hyra/leasing, hyra kombinerat med ett SLA/serviceavtal och även integrerade as-a-service avtal som kan inbegripa mjukvarukomponenter i lösningarna. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.