Utrustningskontroll

Det är inte alltid lätt att ha koll på utrustning som köps in och används dagligen i verksamheten, särskilt inte när den lånas ut till anställda, kunder och sprids ut på olika ställen. Utan ett bra system upptäcker man snart att man har liten eller ingen kontroll, att det förekommer svinn och att det går åt mycket tid. Våra lösningar bygger på ny teknik som ger fullständig kontroll över utrustningen vilket innebär att det går att följa enheterna under hela livscykeln samt få meddelanden om underhåll, avvikelsehantering, utlåning och spårning.

Utrustningskontroll

Vad är LexAssetControl?

LexAssetControl är ett webbaserat utrustningskontrollsystem (Asset management) för företag som vill få koll på var all utrustning befinner sig under sin livscykel. Lösningen säkerställer också att du har full kontroll över garantier och avtalsdokument som är knutna till din utrustning. Med platsfiltreringen kan du enkelt ta reda på var din utrustning finns vid en given tidpunkt.

Se video om utrustningskontroll från Lexit

Videon kan textas på svenska.

Snabb in- och utcheckning

Mycket av utrustningen på ett företag har sin plats. Projektor i mötesrum, verktyg på lagret eller bilen på parkeringsplatsen, men utrustningen kommer under sin livscykel att flytta på sig och med AssetControl kan du snabbt och enkelt se var och vem som använder utrustningen. Du kan också ansluta streckkoder eller RFID-taggar till din utrustning för snabbare hantering om du checkar in/ut flera tillgångar på en gång, som vid utlåning av verktyg eller kläder.

Koppla tillgångar till tillverkare, kunder eller leverantörer

Du kan enkelt koppla dina tillhörigheter till leverantören av produkten. På så sätt kan du alltid se när och var du köpte produkten samt till vilket pris. Du kan också koppla garantihandlingar, avtal eller annan dokumentation direkt till leverantörer och tillverkare.

Filtrering och rapportering

Du kan enkelt filtrera på modell, tillverkare, leverantör, m.m. för att hitta en specifik utrustning. Du kan också söka via streckkoder, RFID-taggar eller med hjälp av sökfunktionen i systemet. Exportera data från LexAssetControl till Excel för att skapa rapporter.

Dokumentation, avtal och meddelanden

Följ snabbt upp när avtal och garantier löper ut och få meddelande om detta utifrån parametrar som du själv anger på webbplatsen.

Du kan också skicka ut meddelanden för flera andra parametrar. Om exempelvis en bärbar dator har varit utlånad längre än avtalat, går det att generera meddelande som SMS eller e-post till användaren om att den ska returneras.

Underhåll

Skapa en underhållsstruktur baserad på meddelanden och avtal. Du väljer hur ofta en ”asset” ska underhållas, något som varierar från fall till fall. Du kan enkelt skapa ett meddelandesystem så att både administrationen och användarna vet när detta ska ske. Det kan exempelvis handla om en bil som ska besiktigas eller ett verktyg som behöver kalibreras.

WEB och APP

LexAssetControl kan köras via en webbsida eller en app. Applikationen kan användas på en handterminal med streckkods-/RFID-läsare för snabb och enkel hantering av tillgångar oavsett om du är på språng eller befinner dig på ett fast arbetsställe.

Självbetjäning

Utlåning av utrustning

Att dela är något som blir allt vanligare. Varför köpa eget när man kan låna?

Med LexAssetControl får du full överblick över utrustning som lånas ut till kunder och anställda. Utrustningen checkas ut med streckkod av en anställd eller automatiskt med hjälp av självbetjäningsskåp, alternativt RFID-teknik. Lösningen går att integrera i ditt affärssystem för sömlös generering av inventarielistor och utlåningsordrar mellan systemen.

Personlig utrustning

För att värna utrustningens hållbarhet och smittskydd har det blivit allt vanligare med personliga arbetsredskap på arbetsplatsen. Det kan vara arbetskläder, verktyg, handterminaler, headset, hörselkåpor eller hjälmar.

Med vårt locker-system kan du koppla utrustning till en specifik medarbetare och bara låsa upp det skåp som är kopplat till personalkortet som avläses vid ut- och inleverans. På så sätt får du kontroll över utrustningen, samtidigt som du skyddar utrustningen mot skador, stöld och smitta genom trygg förvaring i ett låst skåp. Eftersom skåpen har eluttag går det att ladda utrustning om det behövs medan den är inlåst i skåpet.

Effektiv inlämning

När arbetsdagen går mot sitt slut och låneutrustningen ska lämnas tillbaka blir det ofta kö vid inlämningen. Detta kan leda till irriterade medarbetare, svinn och övertid för dem som ska ta emot utrustningen.

Våra lösningar för inlämning använder RFID-teknik för att läsa av all utrustning som returneras genom en obemannad inlämningslucka. Utrustningen godkänns automatiskt och markeras som återlämnad i systemet. Personen bakom luckan kan gå hem i rätt tid och medarbetarna kan nöjda och glada gå hem efter ytterligare en effektiv arbetsdag.

FORMS

Krav på dokumentation, rapportering och återkoppling finns oavsett vilken bransch man är verksam inom. I många fall görs detta för hand med penna och papper. Med Forms från Lexit kan du enkelt skapa egna rapporteringsformulär och checklistor som gör digital rapportering till en barnlek. De formulär du bygger kan med några enkla knapptryckningar kopplas till tillgångar, kunder, platser och leverantörer för att därefter skickas ut till dem som ska rapportera via app, e-post eller sms.

Alla inrapporterade data lagras i molnet.

Underhållsrutiner

Har du fasta rutiner för underhåll, rengöring och uppföljning men saknar ett system för att hantera dataflöden och lagring av data?

Med vår lösning för utrustningskontroll kan du upprätta uppföljningsrutiner kopplade till tillgångar, platser, kunder och/eller leverantörer. Du får aviseringar och uppföljande information skickad till dig och rapporterar utförda uppdrag med din mobiltelefon eller dator. Byt ut pappershögarna och pärmarna mot en enkel, molnbaserad lösning.

Checklistor

När man utför rutinuppgifter följer man ofta på förhand uppsatta regler och kriterier. I vår lösning för utrustningskontroll går det att upprätta både enkla och avancerade checklistor som dina anställda kan använda vid rutinmässiga kontroller och serviceuppdrag. Alla ifyllda dokument kopplas till utrustningen, platsen eller personen och lagras sedan i molnet.

Avvikelsehantering

Avvikelser uppstår i alla verksamhetsområden. Kollin skadas under transport, varor trillar ner från lagerhyllor, fukt- och stötskador på it-utrustning, kollisionsskador på lastbil osv.

Med vår lösning kan du skapa egna avvikelseformulär och koppla formulär till en grupp tillgångar, platser, kunder, anställda och leverantörer. Du kan skapa formulär med önskade fält och har även möjlighet att ladda upp bilder och bifogade filer.

Service och support

Lexit har en välskött och effektiv service- och supportavdelning som ger telefonsupport och servar produkter i vår egen serviceverkstad eller hjälper kunder på plats i deras verksamheter. Om du har verksamhetskritisk utrustning i ditt företag kan vi även ombesörja preventivt underhåll. På vår service- och supportavdelning finns en serviceinriktad koordinator och flera duktiga certifierade servicetekniker.

Äga, hyra & as-a-service

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin drift. Våra lösningar kan kräva investeringar i industriell hårdvara, märkningsutrustning m.m. Om så önskas kan vi erbjuda finansieringslösningar i form av hyra/leasing, hyra kombinerat med ett SLA/serviceavtal och även integrerade as-a-service avtal som kan inbegripa mjukvarukomponenter i lösningarna. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

ANDRA KUNDREFERENSER