Trender från NRF Retails BIG Show 2024

NRF Retails BIG Show är världens mest inflytelserika retailmässa och ägde rum den 14–16 januari i New York. Det övergripande temat för året var ”Make IT matter” och som vanligt bestod mässan av en kombination av enorma utställningsytor, otaliga kunskapsseminarier och några mer nischade scener för nya teknologier. Kunskapsseminarierna bjöd på insikter från chefer på några av de absolut största amerikanska retailföretagen (t.ex. exempel Walmart och PepsiCo), ett antal framgångsrika kändisentreprenörer (som Earvin ”Magic” Johnson och Drew Barrymore) och mer eller mindre välkända konsultbolag som vässat analysavdelningarna för att ge sin bild över handelns utveckling.

Lexit var mitt i händelsernas centrum för att fånga upp de senaste trenderna och mest spännande intrycken från mässan. Nu har vi sammanställt en gripande översikt över hela NRF-eventet och gett en fördjupning i det mest brännande ämnet du inte vill missa!

I mångt och mycket tog årets NRF vid där fjolårets konferens slutade. För redan under 2023 års NRF hade det börjat bubblas en del om AI. Vid den tidpunkten hade ChatGPT nyligen lanserats och man började tala om AI inom retail som the next big thing efter att Metaverse-hypen börjat klinga ut. Nu, ungefär ett år senare, lär det finnas över 180 miljoner ChatGPT-användare vilket säger något om det intresse och de förväntningar som finns på olika former av AI, inte minst Generativ AI.  

I år var AI närvarande precis överallt på NRF; på mässgolvet, i panelsamtal och föreläsningar och i snacket konferensdeltagare emellan.  

Varför AI och varför nu?

Låt oss börja med att kort reda ut varför intresset för AI tycks vara så stort inom detaljhandeln. I grunden handlar det om att handeln, precis som samhället i stort, blir alltmer datadriven vilket i sin tur innebär att det genereras allt större mängder data, både strukturerad och ostrukturerad. Det driver på en efterfrågan om att kunna hantera dessa stora och komplexa volymer av information och framför allt en förväntan på att kunna göra nya typer av analyser för att utveckla sin affärsverksamhet. Analyser som i många fall är övermäktiga för människor att göra. Dessutom, i den bästa av världar kan en effektivisering av olika arbetsuppgifter dessutom frigöra tid för personalen inom handeln att kunna göra saker som är svårare för maskiner att utföra. 

AI – handelns heliga graal?

Implementerad AI har potential att förbättra de flesta delar av en retailers värdekedja. Men kanske är förväntningarna extra stora inom några specifika delar av verksamheten. Den första är att kunna förstå och förutspå framtida efterfrågan på marknaden (s.k. demand forecasting på modern svenska). Den andra är att skapa bättre kontroll och styrning av grundläggande saker som lagerhantering, varuförsörjning och leveranser i syfte att kunna skapa en mer ”fygital” affär. Den tredje är att kunna personalisera information och erbjudanden i syfte att öka konverteringsgraden och den fjärde är att genom Generativ AI kontinuerligt kunna utveckla nya produkter och tjänster, d.v.s. potentiellt nya intäktsströmmar och kanske i förlängningen nya affärsmodeller.

Förväntningar på AI inom handeln

  • Kunna förutspå framtida efterfrågan
  • Optimerad verksamhetsstyrning
  • Personaliserade erbjudanden
  • Generera idéer till nya intäktsströmmar

Och säg vilken retailer som inte skulle vilja kunna se in i framtiden, effektivisera verksamheten (och minska gapet mellan den digitala och fysiska affären) och samtidigt skapa innovation och förnyelse? Det potentiella värdet väntas vara stort för dem som lyckas. I rapporten ”The economic potential of generative AI: The next productivity frontier” spår McKinsey att Generativ AI kan komma att generera värden mellan $400 – 660 miljarder årligen genom att öka produktiviteten med ca 1–2 procent. Och steget från hype till verklighet har redan börjat tas. Handeln lär vara den industrisektor som spenderar näst mest pengar på AI-teknologier i dagsläget och under ett NRF-seminarium visades statistik från IBM som pekade på att ungefär 40% av retailers redan idag använder någon form av AI i sin verksamhet, en siffra som förväntas fördubblas på bara några år.   

Människors interaktion med olika former av virtuella AI-assistenter bara ökar och analysföretaget Euromonitor visade en undersökning som pekade på att många konsumenter redan idag känner sig komfortabla med att en röstassistent ger personaliserade produktförslag och rekommendationer. Under NRF visades konkreta exempel på hur detta redan implementerats inom handeln då spanska Zalando som exempel har applicerat en ChatGPT-driven modeassistent i sin app. Det innebär i korthet att kunder på ett intuitivt sätt kan navigera i appens sortimentet genom att ställa frågor de själva vill ha svar på. Resultatet blir en mer personaliserad upplevelse. Franska Carrefour är ett annat exempel på en retailer som integrerat Open AI-teknologi i en virtuell shoppingassistent. Förutom AI-drivna chatbotar pågår också parallellt en utveckling av ”fygitala” assistenter i form av hologram. Dessa visades för första gången häromåret på NRF men börjar nu bli bättre och bättre och i takt med att man kopplar AI som mjukvara till dessa enheter kommer intresset rimligen att växa framöver, även om de fortfarande är rätt dyra per enhet.

Ett annat intressant exempel var hur Amazon skapat ett mycket sofistikerat AI-baserat poängsystem som säkerställer att deras lastmile-leveranser sker på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt. Detta innebär att en produkt inte nödvändigtvis kommer att skickas från det lager som ligger närmast köparen. I stället tas flera faktorer, både interna och externa, i beaktande innan valet av lager görs. En viktig parameter är att man i möjligaste mån vill försöka köra så många fullpackade lastbilar som möjligt, en annan parameter är att ta hänsyn till den underliggande efterfrågan av en produkt på en lokal marknad (d.v.s. så att suboptimering undviks genom att en produkt skickas iväg från en marknad det inom kort ändå kommer att finnas en efterfrågan på) och en tredje är att undvika externa faktorer som kan innebära längre leveranstid, t.ex. förseningar i trafiken. Allt detta orkestreras genom Artificiell Intelligens och förfinas genom kontinuerliga feedbackloopar.

Vilka andra teknologier talades det mest om på NRF?

RFID är en teknologi som varit på tapeten ganska länge inom handeln men som fått lite av en pånyttfödelse, åtminstone inom modehandeln. Den viktigaste anledningen är det ökade behovet av att i realtid ha full kontroll över aktuellt lagersaldo i butik, något som blir allt viktigare i takt med att köpresan blir mer fygital. Det finns få saker som skapar sämre kundupplevelse än när en kund först kollat upp aktuellt butikssaldo för att sedan sätta sig i bilen, åka till butiken och där upptäcka att produkten inte finns som utlovat på hemsidan. En anledning till att RFID fått ett uppsving är delvis att kostnaden för att märka upp produkter med teknologin har minskat i takt med att volymerna har ökat. RFID skapar också goda förutsättningar för att utveckla olika former av självutcheckning i butik. En Manhattanbutik som ofta lyfts fram i det sammanhanget är Uniqlos butik på 5th Avenue där kunden sonika lyfter ned hela varukorgen med produkter i en låda där varorna snabbt scannas av. En både smidig och enkel lösning som verkar mycket uppskattad av kunderna.

Elektroniska hyllkantsetiketter fortsätter också att vara ett område där det händer mycket, inte minst för att snabbt kunna harmonisera prissättningen online och i butik. I en del fall kopplas de elektroniska hyllkantsetiketterna också ihop med kameror och AI, vilket gör butiksstyrningen mer effektiv. Hyllor som gapar tomma kan enkelt fyllas på med nya produkter och produkter som hamnat på fel plats kan snabbt ställas tillbaka på sin rätta plats för att ge några exempel. De elektroniska hyllkantsetiketterna börjar också i en del fall kompletteras med lite större, intilliggande displayer som kan kommunicera aktuell och relevant kundinformation, något som är en del i den s.k. Retail Media-trenden där retailers använder data för att kommunicera med kunder på nya sätt i nya kanaler.

Behovet av investeringar i teknologi fortsatt stort under återstoden av 20-talet  

År 2023 var ett tufft år för handeln, inte minst på grund av den makroekonomiska utvecklingen som gjorde att förutsättningarna för konsumtion pressades från olika håll. Den allmänna känslan på NRF var dock att den globala ekonomin ser ut att ha mjuklandat och att det finns förutsättningar för en mer positiv utveckling under 2024 (givet att ingen av de geopolitiska oroshärdarna utvecklas i helt fel riktning). Den höga inflationen i kombination med stigande räntor har dock gjort att många konsumenter tvingats styra om sin konsumtion anpassad till en ny ekonomisk verklighet. Det gör att det idag finns en tydlig prismedvetenhet hos många konsumenter, samtidigt som man fortsätter att ställa höga krav när det gäller saker som leveransalternativ, flexibla betalningslösningar och villkor för returer.

De flesta retailers jobbar hårt för att minska gapet mellan digitala och fysiska kanaler i syfte att erbjuda en så smidig köpupplevelse som möjligt. Grunden för att kunna erbjuda rätt produkt, till rätt person, till rätt pris, i rätt kanal på ett så effektivt sätt som möjligt är en uppdaterad teknologisk infrastruktur i kombination med en framsynt hantering av information och data. Och för att återknyta till NRF är det just därför så mycket tillit idag sätts till olika former av datahantering och implementering av AI inom detaljhandeln, en utveckling som förväntas fortsätta med oförtruten kraft under återstoden av 20-talet. Kanske ligger det rent av något i det som en föredragshållare från Microsoft sa på konferensen:

“You can´t spell retail without AI.”

Det här var några av alla de intryck som vi fångade upp under NRF. Nu vill vi gärna träffa dig för att både berätta mer men även visa hur detta kan omsättas i praktiken.

På Lexit Mässan 25 April kommer du att både kunna höra mer om trender inom retail och industriell RFID och andra spönnande ämnen samt även kunna testa både ny och beprövad teknik. Visst ses vi?