Datafangst og prosessdigitalisering

LEXIT tilbyr teknologiløsninger for datafangst og prosessforenkling gjennom digitalisering av den operative driften. Våre løsninger er godt egnet i de fleste bransjer og i offentlig sektor. Vi har produkter og løsninger tilpasset arbeidsprosessene gjennom verdikjeden fra retail, salg og service, i lager og logistikk og til produksjon og merking. Andre satsingsområder for oss inkluderer automatisering av prosessflyt med RFID/IOT, software for administrasjon av utstyr og eiendeler, samt enkle logistikkløsninger for å hjelpe småbedrifter med e-commerce.

Retail, salg og service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LAGER OG LOGISTIKK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En moderne og effektiv produksjonsbedrift har store krav til maskiner for merking og automatiserte maskiner for håndtering av produkter. Med en korrekt tilpasset løsning vil merkeprosessen være tilpasset behovet og sørge for at produktene blir etikettert korrekt og hurtig uten unødvendig stans på linjen. 

De forskjellige løsningene gir våre kunder et bredt spekter av maskiner å velge i for de varierende typer oppgaver som skal løses.

flyansatt skanner bagasje

SAMFERDSEL OG OFFENTLIG SEKTOR

Offentlig sektor er en viktig bransje for Lexit. Sykehus og den pågående digitaliseringen av driften krever topp utstyr tilpasset helt spesielle krav i bransjen – og vi er med. Også samferdsel, med for oss Entur og deres løsninger i spissen, leveres til alle togselskapene i Norge.

Felles for alle offentlige kunder er at de stiller strenge krav både til oss som organisasjon og til utstyret vi leverer. Resultatene beviser at både Lexit og utstyret innfrir, men ofte ikke uten at alle parter i prosjektet har bidratt. 

Det er ikke alltid like lett å holde kontroll på utstyret som kjøpes inn og brukes daglig i bedriften. Spesielt ikke når det lånes ut til ansatte, kunder og settes ut på ulike lokasjoner. Uten et godt system, vil man raskt oppleve lite eller ingen kontroll, svinn og høyt tidsforbruk. Våre løsninger bruker ny teknologi som hjelper deg med å holde kontroll på utstyret til enhver tid, og muligheten til å følge hele livsløpet til hver enkelt eiendel med varsling for vedlikehold, avvikshåndtering, utlån og sporing.

LOGISTIKK FOR E-COMMERCE

I følge tall fra SSB økte netthandelen med over 12% i 2019, og det forventes en videre økning i 2020. Dette fører til økt omsetning for nettbutikkene – flere varer inn og flere varer ut. Innkjøp, varemottak, salg, plukk og ikke minst lagerkontroll er noe av det du oppnår med en WMS-løsning tilknyttet din nettbutikk.

Vi ønsker å være din støttespiller og samarbeidspartner i perioder hvor du opplever voksesmerter. Vi vil hjelpe deg med rådgivningen, løsningene og utstyret du trenger for å effektivisere alle prosessene i din netthandelvirksomhet.

Internet of Things (IoT) – eller tingenes internett – blir en stadig større del av hverdagen vår både hjemme og på arbeidsplassen. Behovet for informasjon og data blir viktigere for å kunne forenkle og forbedre prosessene rundt produktene og tjenestene vi tilbyr. Ved å bruke IoT, herunder RFID og smarte sensorer, kan vi sende data til skyen uten menneskelig interaksjon, samt samle data, analysere og bruke dataen smartere.

Lexit er din komplette leverandør av IoT- og RFID løsninger. Med våre hardware partnere og egenutviklet software kan vi bygge løsninger for å forbedre dine prosesser.