Så rullar du ut och hanterar stora mängder mobila enheter samtidigt som du har en fullständig översikt

Lexit levererar Operation Intelligence från Honeywell, som gör att du istället för att släcka bränder kan arbeta förebyggande med åtgärder och problemlösning i realtid. Lösningen ger dig centraliserad utrullning av enheter, distribution av programvara, firmware och operativsystem. Kontrollera enheterna med förebyggande dataanalys och få en fullständig översikt hela tiden.

Det långsiktiga värdet är ovärderligt och ger säkerhet i form av ett robust verktyg som håller reda på alla mobila enheter samt djupgående insyn i och kontroll över användning, batterier och nätverk. Operation Intelligence har integration med Active Directory och andra administrationsverktyg.

Operation Intelligence förenklar rutiner och ger dig en fullständig översikt över dina enheter.