Produktion och etikettering

Moderna och effektiva producenter ställer stora krav på märkningsutrustning och automatiserade maskiner för produkthantering. Med en korrekt tillämpad lösning anpassas märkningsprocessen efter kundens behov så att märkningen av produkterna sker snabbt och felfritt utan onödiga stopp på linjen.

De olika lösningarna ger våra kunder ett stort utbud av maskiner att välja mellan för de olika uppgifter som ska lösas.

Produktmärkning

LexFactory är ett molnbaserat märkningssystem som medger märkning varor utan omfattande installationer och upplärning. Du loggar in på vår Web Central, laddar upp artiklar, varudeklarationer, allergener och streckkodsdata – sedan är du igång.

Innehålls- och näringsdeklaration

Om du arbetar med livsmedel är du skyldig att märka dina varor med innehålls- och näringsdeklaration samt uppgifter om allergener. Med FactoryTalk Cloud och en LexFactory-skrivare behöver du inte bekymra dig längre.

Via ett intuitivt och användarvänligt webbgränssnitt kan du enkelt lägga in artiklar, innehållsdeklarationer och texter och skicka dem till skrivaren för utskrift.

Etikettdesign

Lösningen har ett eget designverktyg i vilket du kan designa egna etiketter. Med förhandsgranskningen kan du snabbt se hur etiketterna kommer att se ut med den text du lagt in för artiklarna.

Vikt- och prismärkning

LexFactory-lösningen har stöd för en rad industrivågar från bl.a. Marel, Scanvaegt, Metler m.fl. På så sätt kan du märka och prismärka dina viktvaror på ett mycket enkelt och effektivt sätt.

Produktions- och linjestyrning

Genom att köra LexLabelling på din produktionslinje kan du styra och uppdatera alla skrivare med korrekt information samtidigt. Detta ökar effektiviteten i produktionen samtidigt som risken för felmärkning minimeras.

Spårningslösningar

Norska livsmedelsverkets spårbarhetskrav riktar sig specifikt till livsmedelsbranschen. Genom hela kedjan från produktion till distribution till konsument måste spårning av ingredienserna dokumenteras. Syftet med spårbarhet inom livsmedelssektorn är att kunna dra tillbaka livsmedel som inte är säkra. Detta kräver att man har spårbarhet i hela livsmedelskedjan för att alltid kunna spåra tillbaka till föregående led.

Spårningsapplikationer för alla led

Lexit har lång erfarenhet av system som garanterar livsmedelssäkerheten. Med en kraftfull databas i ryggen kan vi erbjuda effektiva spårningsapplikationer för slakterier, producenter, detaljhandlare och distributörer. Vi har applikationer för råvaruhantering, bearbetning, invägning, lagerhantering för frys-, kyl- och torrvaror samt orderplockning med pris- och produktmärkning.

Alla våra lösningar följer märkningsstandarden GS1 samt svenska livsmedelsverkets märkningskrav.

Service och support

Lexit har en välskött och effektiv service- och supportavdelning som ger telefonsupport och servar produkter i vår egen serviceverkstad eller hjälper kunder på plats i deras verksamheter. Om du har verksamhetskritisk utrustning i ditt företag kan vi även ombesörja preventivt underhåll. På vår service- och supportavdelning finns en serviceinriktad koordinator och flera duktiga certifierade servicetekniker.

Äga, hyra & as-a-service

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin drift. Våra lösningar kan kräva investeringar i industriell hårdvara, märkningsutrustning m.m. Om så önskas kan vi erbjuda finansieringslösningar i form av hyra/leasing, hyra kombinerat med ett SLA/serviceavtal och även integrerade as-a-service avtal som kan inbegripa mjukvarukomponenter i lösningarna. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.