Pressmeddelande: Lexit investerar i banbrytande teknik inom digitaltryck samt efterbehandling

Lexit Group, ledande skandinavisk aktör inom avancerade etikett- och märkningslösningar, investerar återigen i banbrytande teknologi. En ny digital tryckpress samt en effektiv fristående efterbehandlare, båda i det högsta kvalitetssegmentet, stärker den digitala satsningen i Mölnlycke. Investeringen ger utökad kapacitet och nya spännande möjligheter för digitaltryck samt för snabb och kostnadseffektiv efterbehandling.

I en marknad som konstant förväntar sig mer av både processer och slutprodukt ger denna investering Lexit utvidgade möjligheter att uppfylla de högt ställda krav på kvalitet samt kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar som både vi och våra kunder har.

– Efter bara sju månader i Lexit är det en glädje för mig att ta del av företagets snabba beslutsförmåga samt professionalitet. Uppgraderingen inom etikettproduktionen säkrar att vi når framsteg på många plan, säger Maud Rahm, VD i Lexit Group Sverige.

Lexit har sedan många år varit en pionjär inom ny och banbrytande teknik, och detta har genererat flera betydande investeringar under de senaste åren. Den senaste investeringen följer samma linje och anda. Den ger Lexit Group en solid position i etikettbranschen – allt från enklare lösningar till etiketter med mycket hög miljöprofil såsom exempelvis Lexit´s Linerless (också kallad sleeves).

Dagens marknad är mer än någonsin präglad av snabba teknologiskiften samt föränderliga marknadsförhållanden. Med dagens uppgradering av maskinparken står vi starkare rustade för att möta kommande höga krav, medan vi samtidigt genererar ytterligare tillväxt på den skandinaviska etikettmarknaden.

Läs mer om etiketter och emballage
Läs mer om företaget

Kontaktinformation

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta Maud Rahm på tlf (+46) 72 252 88 83 / maud.rahm@lexit.se