hånd som taster på telefon ved siden av laptop og oversiktsbilde av etikettproduksjon
Share on facebook
Share on linkedin

OM FÖRETAGET

Lexit Group har en stark tillväxt tack vare företagets framgångar inom affärsområdena: datafångst och digitalisering samt etiketter, emballage och märkningslösningar. Bland Lexits kunder finns nyckelaktörer inom livsmedelsindustrin, transport, logistik och distribution, fackhandel och detaljhandel såväl som offentlig sektor. Våra lösningar består som regel av en kombination av mjukvara, märkning, hårdvara och service med anpassning för bransch och tillämpningsområde. Bland dessa kan nämnas RFID, datafångst, industriell IoT, enhetshantering, POS/detaljhandel och märkningslösningar.

Lexit är en ledande aktör på alla de skandinaviska marknaderna med totalt sex kontor i Norge, Sverige och Danmark samt egen produktion av etiketter i Sverige. Koncernen har 140 anställda och omsätter för cirka 480 miljoner norska kronor per år. Företaget ägs av en investeringsfond tillsammans med ledningen och de anställda.

Etablerade

Antal anställda

Antal platser

Omsättning MNOK

VÅR HISTORIA

1993

Det hela började 1993 med drömmen om att sälja etikettskrivare, etiketter, handterminaler och streckkodsläsare – i en gul villa med äppelträdgård i Kløfta nordost om Oslo. På den tiden hette företaget Strekkodesystemer AS. Det första året uppgick omsättningen till 3,9 miljoner norska kronor för att öka till hela 8,9 miljoner norska kronor året därpå. I takt med att omsättningen steg fortsatte både produktsortimentet och antalet anställda att öka stadigt under åren som följde.

2001

2001 grundades LexIT som ett separat företag i Streckkodesystem-koncernen som sedan tidigare bestod av Strekkodesystemer Maskin AS och Strekkodesystemer Etikett AS. Produktsortimentet utvidgades ytterligare med POS- och retailprodukter. Koncernen bytte namn till Lexit Group AS.

2002

För att kunna hantera efterfrågan på produkter och lösningar i mellersta delen av Norge behövde företaget en filial även i detta område varför ett nytt avdelningskontor öppnades i Trondheim 2002.

2004 / 2008

För att komplettera sortimentet grundades Lexit Group Sweden AB i Frölunda utanför Göteborg 2004 och i och med det blev ett eget etikettryckeri ett faktum. Det dröjde inte länge förrän man behövde mer plats och större lokaler, och redan 2008 stod en ny byggnad klar i Mölnlycke, ritad helt efter egna önskemål. De nya lokalerna fylldes snabbt med nya tryckpressar och mer personal för att klara den ökande efterfrågan på etiketter.

2009 / 2012

Den skandinaviska närvaron etablerades när Lexit Group Denmark ApS såg dagens ljus 2009 med kontor i Allerød/Köpenhamn. Under 2012 inrättades även ett nytt avdelningskontor i Vejle.

2017

Den stora efterfrågan från etikettmarknaden i Norge och Sverige ökade behovet av fler tryckpressar och mer lagerutrymme i Mölnlycke, varför planeringen av en utbyggnad inleddes. Detta resulterade i en fördubbling av produktionsområdet och den nya byggnaden stod klar 2017.

2021

Lexit Group är idag en av Skandinaviens ledande koncerner och totalleverantör inom datafångst, RFID, POS/retail, produktmärkning, etiketter och mjukvarulösningar – såväl i form av modullösningar som integrerad mjukvara för komplicerade systemlösningar.
Koncernen har 140 anställda och en årlig omsättning på över 480 miljoner norska kronor.

VÅR FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FRÅN 1993 - D.D.

1993
3 MNOK
1993
1999
22 MNOK
1999
2005
98 MNOK
2005
2008
156 MNOK
2008
2009
143 MNOK
2009
2014
320 MNOK
2014
2016
365 MNOK
2016
2020
480 MNOK
2020

Våra kunder

Lexit har ett nära samarbete med ledande aktörer på den skandinaviska marknaden och har genom åren arbetat upp ett stort antal lojala kunder inom allt från livsmedelsbranschen, transportindustrin, logistik/distribution, fack- och detaljhandeln till offentliga sektorn. Våra lösningar är vittomfattande och vår styrka ligger i att se helheten ute hos kunderna och tillsammans med dem skräddarsy bra och lönsamma lösningar baserade på morgondagens teknik.

Visa våra kundreferenser.

VÅRA LÖSNINGAR – BASERADE PÅ NÄRA SAMARBETEN MED PARTNER OCH LEVERANTÖRER

illustrasjon av mennesker og tannhjul

VÅRT TEAM

STYRELSE

Jørgen Waaler
Styrelseordförande
e-post

Siw Ødegaard
Styrelseledamot

Portrettbilde

Gunnar Herseth
Styrelseledamot

Sverre Juul-Hansen
Styrelseledamot

LEDNING

Sjur Skjæveland
CEO
Lexit Group-koncernen
e-post

Portrettbilde

Eivind Hatlelid
CFO
Lexit Group-koncernen
e-post

Portrettbilde

Maud Rahm
VD
Lexit Group Sverige
e-post

Portrettbilde

Bente Rosenmejer
VD
Lexit Group Danmark
e-post

Portrettbilde

Lasse Eriksen
VD
Lexit Group Norge
e-post

Visa översikt över kontaktpersoner i koncernen.

Våra delägda företag

Våra lösningar för ingredienshantering tillhandahålls av dotterbolaget Foptec AB. Mjukvaran Recipe Explorer ger livsmedelsproducenter full kontroll och automatisk uppdatering av bl.a. ingredienser, recept, näringsdeklarationer, produktblad, produktionsplanering och priskalkyler. Företaget har lokaler på Lexit Group Sweden i Mölnlycke (Göteborg).

Läs mer om Foptec AS

Vårt miljöengagemang

Vår genomgripande satsning på miljösmarta lösningar har fått namnet LexCircle och vi arbetar kontinuerligt med att implementera hållbara lösningar i vår vardag.

Design är förutsättningen för hållbara emballage och här hjälper vårt koncept EcoDesign oss att välja råvaror som reducerar råvarubehovet, möjliggör återvinning, erbjuder förnybara alternativ och minskar miljöpåverkan under hela livscykeln. Huvudsyftet med EcoDesign är att främja cirkulära processer genom att minimera negativa miljöeffekter men samtidigt maximera de positiva.

En logo

STYRELEDER

JØRGEN WAALER

Jørgen Waaler har jobbet innenfor IT og internasjonalisering i hele karrieren; herunder som adm. direktør i Norsk Computer Industri AS, salgssjef i Norsk Data AS, og som konsernsjef i børsnoterte StrongPoint ASA i 16 år frem til 2018. Waaler innehar i dag flere styreverv innenfor teknologi, handel, legemiddel bransjen og start-ups. Jørgen Waaler er utdannet siviløkonom og MBA fra University of Wyoming i 1983.

Jørgen Waaler has dedicated his entire carrier within information technology & internationalisation; including holding a Management Director position for Norsk Computer Industri AS and working as Key Account Manager for Norsk Data AS. Finally, he served as the CEO of the public company StrongPoint ASA for 16 years until 2018. Today, Waaler holds several positions as a board member and/or chairman in companies within technology, value added distributors, pharmaceutical industry and start-ups. Jørgen Waaler graduated from University of Wyoming with a MBA in 1983.

STYREMEDLEM

SIW ØDEGAARD

Siw Ødegaard har vært styremedlem i Lexit Group konsernet siden juni 2020. Ødegaard er CFO i teknologikonsernet Ayfie, og var tidligere CFO og SVP IR og M&A i Link Mobility konsernet. Ødegaard har bred erfaring fra ulike lederstillinger og styreverv, inkludert fra internasjonale virksomheter og børsnoterte selskap. Hun har International Baccalaureate fra United World College of the Adriatic i Italia, Bachelor of Arts fra University of London og Master of Management programmer fra Handelshøyskolen BI.

Siw Ødegaard was elected to the board of Lexit Group in June 2020. Ødegaard is CFO of the tech company Ayfie Group, and was previously CFO and EVP IR and M&A of Link Mobility Group. Ødegaard has broad management as well as board experience from the tech sector, included from international operations and of listed companies. She holds an International Baccalaureate from United World College of the Adriatic in Italy, a Bachelor of Arts from University of London and a Master of Managements from BI Norwegian Business School.

STYREMEDLEM

GUNNAR HERSETH

Herseth etablerte selskapet som i dag er Lexit Group i 1993 (den gang under navnet Strekkodesystemer AS) og har vært største eier og leder for selskapet helt frem til 2019. I dag er han fortsatt aktiv i selskapet med fokus på kunderettet produktutvikling og salg. Herseth har teknisk utdannelse og har tilegnet seg dyp kompetanse på alle Lexit sine fagområder gjennom praktisk ledelse og aktiv salgsarbeid i selskapet over mange år. Herseth var instrumentell i utvidelsen av Lexits virksomhet fra Norge til Sverige og Danmark og etableringen av Lexits egen etikettproduksjon i Sverige.

Herseth is the Founder of Lexit Group, establishing the Company in 1993 under the name Strekkodesystemer AS (“Barcodesystems Inc.”). He remained the largest owner and head of the company until 2019. He is still active in the Company, directing his time and attention to customer-focused product development and sales. Herseth has a technical education and has built deep know-how in all of Lexit’s competency areas through hands-on leadership over many years. He was instrumental in driving Lexit’s entry into the neighboring Swedish and Danish markets and establishing Lexit’s label production facility in Sweden.

STYREMEDLEM

SVERRE JUUL-HANSEN

Juul-Hansen har vært styremedlem i Lexit Group siden februar 2019. Han sitter også som partner i Scandic Invest som er majoritetseier i Lexit-konsernet og innehar flere andre verv knyttet til hovedeiers investeringer. Juul-Hansen har en bakgrunn fra Bain & Co. der han arbeidet på et bredt spekter av strategiske problemstillinger for private equity fond og større selskaper i Europa, USA og Asia. Juul-Hansen er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

Mr. Juul-Hansen has been on the board of Lexit Group since February 2019. He also serves as partner in Scandic Invest, the majority shareholder, and holds several roles with Scandic’s portfolio companies. Mr. Juul-Hansen has a background from Bain & Co where he advised clients across Europe, the US and Asia on a wide range of strategic issues. He holds a Master of Science degree from the Norwegian university of science and technology.

CEO – LEXIT GROUP KONSERN

Sjur Skjæveland

Skjæveland har vært CEO for Lexit-konsernet siden august 2019. Før han tok over ledelsen av Lexit, var Skjæveland leder for strategi og forretningsutvikling i Orkla Confectionery & Snacks, et av forretningsområdene i Orkla-konsernet. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike leder-, rådgiver- og styreroller innen merkevarer, næringsmidler, media, teknologi og management consulting fra blant annet Schibsted og Bain & Co. Skjæveland har en mastergrad i internasjonal business fra Columbia University i New York, samt en bachelor fra Universitet i Oslo i tillegg til å ha gjennomført executive utdanning med IMD.

Mr. Skjæveland has been CEO of Lexit Group since august 2019. Before Lexit, he was Head of Strategy and Business Development at Orkla Confectionery & Snacks, a division of the Orkla Group, the leading FMCG-company in the Nordics. Prior experience includes leadership roles at Schibsted and Bain & Co. He has extensive international experience from different leadership, advisory and board positions in FMCG, media, technology and management consulting. He holds a Master Degree in International Finance and Business from Columbia University in NYC and a Bachelor Degree from the University of Oslo.

CFO – LEXIT GROUP KONSERN

Eivind Hatlelid

Hatlelid har vært CFO i Lexit Group siden mai 2006. Han har også fungert som VD i Lexit Group Sweden i deler av denne perioden. Før han kom til Lexit var han konsernkontroller i GK Inneklima, en skandinavisk teknisk entreprenør og servicepartner. Hatlelid er utdannet siviløkonom ved Nord Universitet og har også en bachelor i ledelse.

Hatlelid has been CFO of Lexit Group since May 2006 and he has also been CEO in Lexit Group’s Swedish subsidiary. Prior to joining Lexit Group, he was Head Controller in GK Inneklima Group, which is a Scandinavian technical facility manager and contractor. He holds a MSc in Economics and Business Administration from Nord University and a Bachelor Degree in Management.

MD – LEXIT GROUP SWEDEN

Maud Rahm

Maud Rahm har arbetat inom förpackningsindustrin under hela sin karriär, med fokus på flexibelt emballage till livsmedel samt sjukvårdsindustrin. Rahm har tidigare varit verksam som administrerande direktör för Amcor i Drammen samt CEO för Flextrus koncernen – del av AR Packaging. Rahm har bland annat en DIHM (Marknadsekonom) från IHM Business School.

Maud Rahm has had a long career in the packaging industry, mainly in flexible materials to the food and healthcare sectors. Previous positions include the role as Managing Director for Amcor in Drammen, Norway and more recently as CEO of the Flextrus Group, based out of Sweden. Flextrus is part of the AR Packaging Group. Rahm has a degree in Business Administration from IHM Business School in Sweden.

MD – LEXIT GROUP DENMARK

BENTE ROSENMEJER

Bente Rosenmejer har været direktør for Lexit Group Denmark siden 2009 hvor hun etablerede selskabet. Hun har hele karrieren arbejdet indenfor AutoID og datafangst med salg, marketing og ledelse. Inden Lexit var Rosenmejer nordisk partner ansvarlig for producenten Psion (siden opkøbt af Zebra Technologies), før Psion direktør for Mobi Data A/S og ejer, solgte selskabet til Psion i 2002. Cand. Merc. fra Copenhagen Business School i marketing og strategisk ledelse.

Bente Rosenmejer has been managing director of Lexit Group Denmark since 2009 when she established the company. Throughout her career, she has worked within AutoID and data capture with sales, marketing and management. Prior to Lexit, Rosenmejer was Nordic Partner Manager for the manufacturer Psion (since acquired by Zebra Technologies), before Psion director of Mobi Data A/S and owner, sold the company to Psion in 2002. Master of Science in marketing and strategic management from Copenhagen Business School.

MD – LEXIT GROUP NORWAY

Lasse Eriksen

Eriksen har vært daglig leder for Lexit Group Norway siden august 2013. Før han tok over ledelsen av Lexit i Norge var Eriksen teknisk sjef i selskapet, en rolle han hadde hatt siden 2006. Han begynte i Lexit i år 2000. Før dette jobbet han flere år i Forsvaret i ulike offiserstillinger. Eriksen har utdannelse fra Forsvaret samt utdanning som flyver.

Eriksen has been Managing Director (MD) in Lexit Group Norway since August 2013. Before taking over as MD, Eriksen was Head of the Technical and Service Department at Lexit Group, a position he held from 2006. He started at Lexit in 2000. Prior to this, he worked for several years as an Officer in the Norwegian Army. Eriksen has education from the Military as well as education as a Commercial Pilot.