Laptop som viser skjermbilde

Ny webbplats visar bredden i Lexits erbjudande

Vi har arbetat grundligt med vår nya webbplats som nu lanseras. Syftet har varit att skapa en struktur, ett innehåll och ett utseende som lyfter fram helheten i de lösningar vi erbjuder inom våra olika kompetensområden. Detta ska göra det lättare att få inblick i hur våra lösningar är uppbyggda och hur vi kan bidra till att förenkla och effektivisera operativa processer för våra kunder.

Vi presenterar Lexits lösningar under två rubriker: (1) Datafångst & digitalisering samt (2) Etiketter, emballage & märkningslösningar.

Under Datafångst & digitalisering finns beskrivningar av vad vi erbjuder på olika områden såsom lösningar för lager och logistik eller detaljhandel, försäljning och service. Lösningarna tas fram utifrån vår kompetens och erfarenhet inom mjukvara, datafångst och enterprise mobility, print, IoT och RFID-lösningar samt POS-utrustning och självbetjäningskiosker.

Under Etiketter, emballage & märkningslösningar vill vi visa att Lexit har allt ett företag behöver för effektiv märkning. Etiketter och emballage, märkningsutrustning för produktion och andra arbetsprocesser, mjukvara som stöttar det digitala arbetsflödet i etikettdesign och beställning samt styrning av märkningen i produktion. Dessutom har vi en egen webbplats för vårt dotterbolag Foptec som erbjuder marknadens bästa mjukvarulösning för ingrediensberäkningar och deklarationshantering.

Genom våra kundreferenser och kundcase illustreras vad Lexit kan bidra med. Vi har väldigt många bra och viktiga kundberättelser som vi gärna delar med oss av – och fler ska det bli!

Vi har också lagt upp nya sektioner på webbplatsen för att ge en bild av hur det är att arbeta på Lexit och vad vi erbjuder nya medarbetare. Lexit växer starkt och är ständigt på jakt efter nya, duktiga medarbetare som kan bidra till att leda företaget framåt.

Om du sitter inne med kunskap som du tror att vi kan dra nytta av, eller ditt företag har utmaningar som vi kan hitta bra lösningar på, så tveka inte att kontakta oss.

Se alle våre aktuelt-saker