LexOrder Delford-edition

Med LexOrder Delford Edition kombineras uppdatering av produktinformation och vägning av varor direkt på produktionslinan. Programmet använder produktinformation från ERP- eller ekonomisystem som kan användas som standardmärkning med produktens standardpris eller kopplas till kundspecifika prismatriser.

LexOrder Delford Edition kan levereras på industridatorer som är anpassade för att kunna användas ute i produktionen och tillsammans med Delford-/Marel-maskiner så att produktinformationen enkelt kan uppdateras med kvalitetsäkrade data.

LexOrder Delford Edition är en del av det centrala märkningssystemet Lexit ONE och kräver inga stora ingrepp i befintliga system.