RFID

Lexit Group har i många år haft RFID som ett av sina största prioriteringsområden och har med tiden lagt ned betydande resurser på forskning och utveckling av RFID-lösningar. Resultatet utgörs av en mängd logistik- och spårbarhetslösningar som bygger på RFID-teknik.

RFID kan användas för att synliggöra och dela spårbarhetssinformation. Detta fyller en stor funktion i företag där det ställs stora krav på spårbarhet i realtid, som inom livsmedelsindustrin. Genom att använda RFID i tillverkningsprocessen kan man enkelt hämta och skriva data till och från produktionen. På så sätt kan man få mer detaljerad information om vilka processer produkterna har passerat. RFID i produktionen kan också vara ett användbart verktyg för banstyrning och kvalitetskontroll av både produktion och leveranser.

Vi har också levererat RFID-lösningar för spårbarhet och pallregistrering i logistikkedjan genom vår samarbetspartner Norsk Lastbærer Pool (NLP). NLP levererar återanvändbara lastbärare med inbyggd RFID och system för styrning av lastbärare mellan två eller flera parter. Lösningarna består av RFID-portaler vid lastnings- och lossningsramper och bakomliggande system hos NLP och deras kunder. Dessutom har vi levererat ytterligare maskinvara, mellanprogramvara, integrering samt konsult- och installationstjänster.

Tillsammans med Nordens största logistikaktörer har Lexit genomfört flera projekt och kan därmed bistå ditt företag med erfarenhet och kompetens för hur en RFID-lösning bör utformas, installeras och konfigureras för maximalt utbyte av såväl teknik som investering.

Precis som med all annan teknik utvecklas hela tiden även RFID-marknaden. Du hittar de senaste produkterna och lösningarna under relaterade saker till höger eller under artiklarna i huvudmenyn.