LexWarehouse

LexWarehouse är en programvara för att registrera lagertransaktioner. Programvaran kan användas tillsammans med både handhållna och truckmonterade terminaler. LexWarehouse har utvecklats med Microsofts verktyg C# och programvaran är kompatibel med alla aktuella Windows-plattformar.

LexWarehouse har utvecklats i samarbete med ledande aktörer inom olika branscher och har därmed funktioner som täcker de flesta behov för databehandling på ett lager. LexWarehouse har följande funktioner:

– Varumottagning
– Orderplockning
– Expediering
– Inventering
– Förflyttning