Lexorder

Med LexOrder kombineras leverans av order med prismärkning och vägning av varor vid expediering eller i slutet av en produktionslina. Programmet använder produktinformation från ERP- eller ekonomisystem som kan användas som standardmärkning med produktens standardpris eller kopplas till kundspecifika prismatriser.

LexOrder kan levereras på industridatorer som är anpassade för att kunna användas ute i produktionen och för att kunna ansluta våg, skanner och skrivare så att orderhanteringen blir enkel att utföra, men med kvalitetsäkrade data.

LexOrder kräver inga stora ingrepp i befintliga system och har låga implementeringskostnader.