LexTalk

LexTalk är en multiplattformslösning med både online och offline funktionalitet.

Lösningen kan enkelt kopplas till serverprogramvaran FactoryTalk för nedladdning av grunddata och rapportering tillbaka till bolagets ERP- eller affärssystem.

LexTalk är mycket användbart vid inventering av varor hos återförsäljare, grossister och butiker. Med en Bluetooth-skanner kopplad till din smartphone kan inventeringen utföras snabbt, billigt och effektivt. Utöver funktioner för inventering finns moduler för säljorder, kundorder, butiksorder, datafångst och beställning.

LexTalk är en skräddarsydd lösning för försäljning, inventering, orderregistrering och beställning. Den är enkel att implementera utan stora investeringar i befintlig IT-infrastruktur och kan integreras med de flesta ekonomisystem via Lexit API eller andra API:er.

Via Factory Talk Web Central, kan man enkelt hantera användare, funktionalitet, grunddata och orderdata.

LexTalk kan köras på Android, iOS och Windows.

  • Säljorder
  • Kundorder
  • Butiksorder
  • Inventering
  • Datafångst
  • Beställning

 

Personlig integritet i våra mobila applikationer.