LexSales

LexSales är ett orderregistreringsverktyg för säljare. Lösningen är både användarvänlig och funktionsrik och testad på marknaden. LexSales har utvecklats i samarbete med ledande aktörer på marknaden och programvaran har utvecklats i Microsofts verktyg C#.

LexSales har utvecklats för att order ska kunna registreras på ett enkelt och effektivt sätt. Programvaran innehåller följande funktioner:

– Registrering av nya försäljningsorder
– Översikt över registrerade försäljningsorder
– Översikt över lagerhållning
– Uppslag på kunder och produkter