Försäljnings- och servicelösningar

Att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar är ofta målet i all försäljnings- och serviceverksamhet, men för att det ska bli lönsamt i en konkurrensutsatt och varierande marknadssituation är det viktigt att ha kontroll över alla detaljerna. Även i de bästa system och rutiner finns det utrymme för förbättringar.

Många upplever omständliga rutiner för orderregistrering, inventering, dålig märkning av produkter och varubeställning som en utmaning i det dagliga arbetet. Sådana utmaningar ger upphov till mycket frustration, hindrar en effektiv drift och kostar enorma summor varje dag.

Många företag inser nyttan med att dra ned på de manuella processerna och rutinerna, men ofta kan rädslan för nya lösningar och stora kostnader för befintliga eller nya system stå i vägen för förbättringar i butiksledet.

Lexit levererar lösningar som ger effektivare orderregistrering och inventering, snabb produktmärkning och enklare varubeställning i lösningar med intuitiva användargränssnitt. Lösningarna kräver inga stora ingrepp i befintliga system och har låga implementeringskostnader.