Lexit blir större – har tagit över Markem-Imajes verksamhet i Skandinavien

Lexit Group har har tagit över Markem-Imajes (MI) distribution av produkter och lösningar i Norge, Sverige och Danmark. Avtalet innebär att Lexit även tar över organisationen av MI i Skandinavien.

MI är en av världens ledande leverantörer av utrustning och lösningar för märkning och spårbarhet. Bolaget har hittills haft en egen distribution i Skandinavien. Framöver lämnar MI ansvaret för skandinaviska slutkunder till en lokal partner och har valt Lexit. Lexit blir ensam distributör för MI.

Överföringen innebär att Lexit blir betydligt större med starkare kundrelationer, mer innovativa projekt och ökad försäljning. Den kanske viktigaste förändringen är att Lexit knyter till sig en grupp medarbetare med stor yrkeskunskap – på utrustning och mjukvara – inom försäljning, projektplanering, tekniska tjänster och i viktiga supportfunktioner. Dessutom kommer Lexit att få en ännu bredare portfölj av produkter, lösningar och expertis för att hjälpa våra kunder att lösa deras utmaningar. Ett exempel är bläckmärkning där MI är ledande på marknaden.

MI har letat efter en partner som de tror kan vidareutveckla verksamheten genom att arbeta ännu närmare kunder i Skandinavien.

Kundnärhet har varit det viktigaste temat i samtalen med MI. Som lokal partner ska vi kunna möta våra kunders behov ännu bättre och även använda vår infrastruktur för att hålla det lokala lagret av delar och förbrukningsvaror. Tillsammans med MI kommer vi att leverera ambitiösa planer i framtiden.

Sjur Skjæveland, VD för Lexit Group koncernen

Under året kommer MI:s verksamhet att integreras med Lexits befintliga verksamhet.

Vi är övertygade om att detta övertagande kommer att innebära en ytterligare förstärkning av Lexit och vår förmåga att hjälpa våra kunder.