Lexit har tilldelats silvermedalj av EcoVadis

Lexit Group Sweden AB är rankad inom topp 12 % av alla bolag som är värderade inom tryckerier och bolag relaterade till tryckeriindustrin.

Vi är stolta över att ligga i topp inom vår industri, vår bedömning är att detta är ett bevis på att vi tar kärnfrågor för en hållbar framtid på allvar.

Självklar kommer vi att arbeta vidare inom nämnda områden.

EcoVadis

  • EcoVadis bedömer hur företag arbetar inom följande fyra områden; miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp.
  • EcoVadis används inom ca 200 sektorer och i fler än 150 länder.
  • EcoVadis metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (GlobalReporting Initiative), FN: s Global Compact och ISO:26000.