Lexit säljer etikettverksamheten – fokuserar på teknologiområdena märkning, datafångst och digitalisering

PRESSRELEASE: Etikettverksamheten övertas av Nordvalls Etikett. Lexit Group kommer att fokusera på sin existerande verksamhet inom märkning, datafångst och digitalisering och framöver att samarbeta med Nordvalls i etikettleveranser. Nordvalls blir efter övertagande Skandinaviens ledande leverantör av etiketter.

Lexit Group levererar integrerade lösningar, mjukvara, utrustning och produkter för märkning av och digital spårning av varor, försändelser, utrustning och andra värden i en värdekedja. Lösningarna används av välkända företag i hela Skandinavien. Bland de norska kunderna finns Orkla, Tine och Nortura samt dagligvaruaktörer som Coop, Norgesgruppen och ASKO samt Reitan. Andra exempel på företag som är kunder till Lexit-gruppen är Jula, Elkjøp, Plantasjen, PostNord, Volvo, SAS och Dahl Optimera.

Under 2022 förvärvade Lexit Group företaget Idnet AB och den skandinaviska verksamheten hos Markem-Imaje. Detta medförde att Lexit Group fick en ledande position i Skandinavien inom märkning och digitalisering och att årsomsättningen lyftes till över en miljard kronor. Med försäljningen av etikettverksamheten frigör företaget resurser till att satsa vidare på att växa vidare inom dessa teknologiområden som utgör ca. 80% av företagets omsättning.

Merparten av Lexits kunder köper flera olika typer lösningar och produkter av Lexit liksom etiketter. Lexit och Nordvalls har ingått ett samarbetsavtal för att säkra bredden i leveranserna till Lexits kunder i Norge och Sverige.

Då kan båda företagen satsa vidare där man är som starkast för att kunna leverera bästa möjliga lösningar och produkter till kunderna.

Sjur Skjæveland, VD i Lexit Group

Etikettindustrin har varit igenom en betydande konsolidering de senaste åren. Lexit Group är en av Norges största etikettleverantörer med fokus på livsmedelskunder, och har även en stark marknadsposition i Sverige. Nordvalls och dess ägare, tyska Possehl Group, har varit drivande i konsolideringen. Med detta köp stärker Nordvalls sin position ytterligare och blir Skandinaviens ledande leverantör med en årsomsättning på över 1 miljard kronor.

Vi är väldigt glada att få kunna önska Lexit Labels medarbetare och kunder välkomna till Nordvalls Etikett. Precis som Nordvalls, jobbar Lexit långsiktigt och i nära samarbete med sina kunder. Vi ser fram emot det kommande samarbetet mellan våra bolag.

Patrik Jenemark, VD i Nordvalls

I en övergångsperiod kommer Lexits etikettverksamhet fortsätta att verka under varumärket Lexit Labels. Driften av företagets etikettproduktion i Mölnlycke och i Trondheim, samt försäljningsverksamheten i Norge och Sverige övertas av Nordvalls den 1 mars.

Om företagen

Om Nordvalls
Nordvalls grundande 1907 i Sjöbo i Skåne, där produktionen och huvudkontoret fortfarande ligger. Nordvalls har ytterligare produktionsenheter i Sverige i Bjuv och Nässjö. Utanför Skandinavien äger Nordvalls engelska Watermill Press och tyska Kölle Etiketten. Med överlåtelsen av Lexit Labels i Norge och Sverige styrker Nordvalls Etikett som position på marknaden ytterligare och blir Skandinaviens ledande leverantör av etiketter med en årlig omsättning på ca 1.100 MSEK och med mer än 300 anställda. Sedan 2017 har Nordvalls varit en del av PID (POSSEHL Identification Solutions) Group, en koncern inom den globala märknings och identifikationsmarknaden.

Om Lexit Group
Lexit Group grundades 1993 och levererar integrerade lösningar, utrustning och produkter för märkning, datafångst och digitalisering. Koncernens kunder inkluderar centrala aktörer inom bl.a. livsmedelsbranschen, logistik och distribution, retail och offentlig sektor. Lexits lösningar är ofta en kombination av mjukvaror, märkning, hårdvara och service anpassat efter bransch och användningsområde. Lexit är en ledande aktör i alla de skandinaviska marknaderna med kontor i Norge, Sverige och Danmark. Koncernen har efter försäljningen av etikettverksamheten cirka 170 anställda och en årlig omsättning på 800 miljoner NOK. Koncernen ägs av en investeringsfond och anställda och ledning.

Kontaktinformation

Sjur Skjæveland, VD Lexit Group / epost sjur.skjaeveland@lexit.no / telefon +47 97 58 57 39
Patrik Jenemark, VD Nordvalls Etikett / epost patrik.jenemark@nordvalls.se / telefon +46 708 120200