Lexit är FSC-certifierat!

Certifierade bolag följer FSC’s regler för skogsbruk och spårbarhet. I en FSC-certifierad skog överskrider avverkning aldrig tillväxt och det ställs krav på att de som arbetar i skogen får utbildning, en säker arbetsmiljö och anständiga löner.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper.

– Vi är stolta över att vi tagit ställning och att vi kan bidra till ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk!

Peter Lagerkvist, produktionschef och Angela Oberdorfer, kvalitetschef