skog og solen som skinner

Vårt miljöfokus

Vår genomgripande satsning på miljösmarta lösningar har fått namnet LexCircle, och vi arbetar kontinuerligt med att implementera hållbara lösningar i vår vardag. Vi är en certifierad leverantör med hållbar drift och har genomgått en hållbarhetsutvärdering utförd av EcoVadis.

EcoDesign är basen för vår utveckling av hållbara emballage och hjälper oss att välja råvaror som reducerar råvarubehovet, möjliggör återvinning, erbjuder förnybara alternativ och minskar miljöpåverkan under hela livscykeln. Huvudsyftet med EcoDesign är att främja cirkulära processer genom att både minimera de negativa och maximera de positiva miljöeffekterna.

RÅMATERIAL

Papper, plast, lim och silikon.

MATERIALPRODUCENT

Sammansättning av råvaror – produktion av etikettmaterial.

ETIKETT TRYCKERI

Konvertering och utskrift av etiketter.

PRODUKTMÄRKNING

Alla företag med behov av produktmärkning: livsmedelsproducenter, hälsokost, kemikalier/tekniska produkter, lager/logistik.

KONSUMENTEN

Konsumentmarknaden, privat och industriell.

Val av etikettlösning och material spelar stor roll

RAFNXT+ är namnet på nästa generations material och bidrar positivt till en rad hållbara märkningslösningar. Det är det första etikettmaterialet som är Carbon Trust-certifierat.

NXT-material är något tunnare utan att för den skull gå ut över egenskaper och kvalitet. Den här typen av material ger fler etiketter per rulle, vilket innebär färre rullbyten och produktionsstopp, och inte minst minskade avfallsmängder under etiketteringen. Resultatet är en effektivare och lönsammare produktion. Om vi dessutom återvinner avfallet och tillverkar nytt råvaru-/etikettmaterial, så sluter vi kretsloppet och bidrar till en positiv cirkulär ekonomi.

Samtliga produkter i serien bygger på UPM:s unika Forest Positive livscykelstrategi – framtidens recept för hållbar märkning. Strategin erbjuder positiva fördelar när det gäller biologisk mångfald, resursoptimering och hållbar skogsförvaltning.

Lexit har tillgång till ett program – LabelLife – som ger information om materialets livscykel och konsekvenserna av materialvalet. Detta hjälper både oss och våra kunder att göra hållbara val.

Vi gör om etikettavfall till en resurs

Et sertifikat for miljøengasjement

Att omvandla avfall till en resurs är ett måste i den cirkulära ekonomin och en viktig del av vårt hållbarhetstänk. Lexit blev RafCycle® partner i maj 2019 som ett av de första etikettryckerierna i Europa och är stolta över att kunna föra partnerskapet vidare till våra kunder. På så sätt kan vi garantera högsta möjliga återvinningsgrad för det som tidigare betraktats som restavfall – nu när avfallet får nytt liv.

RafCycle är ett avfallshanteringskoncept som återvinner etiketternas underpapper (liner) från alla stadier i etikettens värdekedja. Underpapperet, eller glassinpapperet, samlas in och skickas till en fabrik i Tyskland där materialet genomgår en avsilikoneringsprocess som avlägsnar silikonet från papperet. Därefter bearbetas den resterande pappersmassan och görs om till återvinningsmassa, och därefter till nytt papper.

  • Avfall från råvaruproduktion
  • Avfall från etikettproduktion vid inställning och uppstart
  • Avfall från etikettdispensering

Återvinningsgraden för emballage beror som regel på ingående råvaror och hur kompatibla de är med varandra, samt på lokala återvinningsanläggningar och omgivande infrastruktur.

Med återvunnet material åsyftas råvarans ursprung och andelen återvunnet material i en produkt eller ett emballage. Återvinningsmaterial minskar behovet av jungfruliga råvaror och stöder den cirkulära ekonomin.

Vi tillverkar även s.k. linerless som är etiketter utan underpapper.

Klimatsmart engagemang

ReducePack – Hållbara livsmedelsförpackningar

Mindre plast och mer återvinningsbara material. ReducePack syftar till att hitta lösningar som gör det möjligt att minska plastanvändningen, bidra till mer återvinningsbara material i livsmedelsförpackningar samt säkerställa att livsmedlen bevarar såväl kvalitet som hållbarhet.

Reduce by Replace

Minska plastförbrukningen genom att utveckla nya förpackningsmaterial baserade på fiber som råvara.

Reduce by Reduction

Minskar plastförbrukningen genom att utveckla förpackningslösningar med minskad materialförbrukning.

Reduce by Recycle

Minska plastanvändningen genom att utveckla, anpassa och använda återvinningsbara material.

REforReM – rätt emballage för reducerat matsvinn

Prosjektets overordnede idé er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.