Håndterminaler fra Lexit sikrer kommunikasjon mellom togene

Vy, offisielt Vygruppen AS, er et norsk transportkonsern eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Persontransport med buss, tog og godstrafikk på jernbane, samt utvikling av mobilitetstjenester og opplevelsesreiser, utgjør hovedvirksomheten.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group har levert Huawei håndterminaler for sikker kommunikasjon på nødnettet mellom togene.

Avtalen gjelder levering av GSM-R håndsett til kommunikasjon mellom togene på jernbanenettet – både mellom ansatte på hvert tog og mellom ulike tog. Denne løsningen spiller en nøkkelrolle i å sikre kommunikasjonen mellom togene og er et viktig verktøy for jernbanens nødnett på tvers av Europa. Uten denne kommunikasjonen kan det ikke kjøres på toglinjene.

Lexit har hele veien hatt tett dialog med Huawei i dette prosjektet, og det er fortsatt et pågående samarbeid for å videreutvikle og tilpasse håndterminalene etter ønske fra VY både hva gjelder produktforbedringer og kostnadsbesparelser. Det er viktig for Lexit å være en aktiv og fremoverlent samarbeidspartner til VY, slik at vi sammen kommer frem til de beste løsningene.

Håndsettene er tilpasset og levert i henhold til helt spesielle krav satt av jernbaneselskapene i Europa (Eirine) – en standard alle togoperatørene må følge.

Lexit vant det offentlige anbudet på denne leveransen, og har solgt tilsvarende løsning til SJ (Sveriges jernbanenettverk), som vant et anbud på en av strekningene i Norge.

En konduktør som prater i telefon utenfor et tog