Share on facebook
Share on linkedin

Løsning effektiviserer Sterilsentralen på flere sykehus

Sterilavdelingene ved Innlandet sykehus (Hamar), Vestre Viken Sykehus (Drammen) og Diakonhjemmet sykehus (Oslo) har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile en- og flergangsinstrumenter, sterile engangsprodukter, infusjon og ernæringsvæsker.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group har levert merkeløsning for effektiv opphenting av varedata og utskrift av etiketter til merking av utstyr. Leveransen inkluderer også skannere, etikettprintere og etiketter.

Sterilavdeilingene har investert i nytt merke- og etiketteringsutstyr fra Lexit og ser allerede gevinsten av de nye forenklede rutinene. Løsningen er enkel, robust og svært effektiv i bruk.

– Løsningen fra Lexit med etikettskriver og skanner har gitt vesentlig høyere kvalitet på merkingen. Tre-delte etiketter settes på enkelt pakker, containere og enkelte instrumenter. Batchregistrering og autoklav registrering på hver enkelt artikkel eller brikke fører til at vi kan spore hvilken autoklav-/plasma-sterilisator som er benyttet, sier avdelingssykepleier Anne Line Halstensen ved Sterilsentralen på Sykehuset Innlandet Hamar.

Etikettprinterne er programmert med varedatabasen til sterilavdelingen og fungerer både som datamaskin og printer. Merkingen er uniform og samme vare merkes likt hver gang, kun korrigert med dato for sterilisering og siste forbruksdag. Dermed er varene er lettere å finne for de som skal plukke dem frem til operasjoner.

En dame som skanner et ark på et sykehus
«– Systemet har økt kvaliteten på våre arbeidsoperasjoner, sier tekniker Wenche Thorvaldsen i Sterilavdelingen på Vestre Viken Sykehus i Drammen.»

CEO – LEXIT GROUP KONSERN

Sjur Skjæveland

Skjæveland har vært CEO for Lexit-konsernet siden august 2019. Før han tok over ledelsen av Lexit, var Skjæveland leder for strategi og forretningsutvikling i Orkla Confectionery & Snacks, et av forretningsområdene i Orkla-konsernet. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike leder-, rådgiver- og styreroller innen merkevarer, næringsmidler, media, teknologi og management consulting fra blant annet Schibsted og Bain & Co. Skjæveland har en mastergrad i internasjonal business fra Columbia University i New York, samt en bachelor fra Universitet i Oslo i tillegg til å ha gjennomført executive utdanning med IMD.

Mr. Skjæveland has been CEO of Lexit Group since august 2019. Before Lexit, he was Head of Strategy and Business Development at Orkla Confectionery & Snacks, a division of the Orkla Group, the leading FMCG-company in the Nordics. Prior experience includes leadership roles at Schibsted and Bain & Co. He has extensive international experience from different leadership, advisory and board positions in FMCG, media, technology and management consulting. He holds a Master Degree in International Finance and Business from Columbia University in NYC and a Bachelor Degree from the University of Oslo.