Sentralt merkesystem fra Lexit sikrer korrekt merking gjennom kjeden

Konsernet Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 18300 egg- og kjøttprodusenter. De har 32 produksjonssteder i 13 fylker. Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i virksomheten. De har kjente merkevarer som Gilde, Prior og Terina.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group har levert Sentralt merkesystem FactoryTalk™, til Nortura sine produksjonssteder over hele landet. Det er levert en helhetlig løsning for merking og datafangst i hele kjeden, fra forbrukerpakning til palletering. Det er full integrert med Nortura sitt ERP, SAP og Axapta Næring (AxN). Løsningen støtter linjestyring, manuelle og automatiske, mot forskjellig ordretyper og på flere nivåer i produksjonsprosessen. Det er også levert løsninger med RFID, IOT, OEE og rapportering av produksjon tilbake til SAP og AxN i Sentralt merkesystem.

Nortura har benyttet FactoryTalk og sentralt merkesystem fra Lexit Group i flere år.

– Helt tilbake i 2012 startet vi et lite prosjekt som fort utvidet seg til å gjelde flere ledd av vår produksjon. Dette startet med en standardløsning levert av Lexit som vi i senere tid har tilpasset, justert og utvidet til å passe inn i vår virksomhet. Vi har hentet materialdata fra flere ulike systemer etter at vi tok i bruk FactoryTalk™, og deres intergrasjonsløsninger har gjort det enkelt å implementere hver gang. Vi har fått god hjelp av Lexit, forteller Kristian Gladheim, forretningskonsulent (Industriell IT) fra Matiq.

Han forteller videre at brukervennlighet er viktig og ikke minst presisjon i de systemene som benyttes av Nortura:

– Det har vært en enkel jobb å få systemet til å fungere fordi produktet er godt i seg selv, men også fordi vi har fått god hjelp underveis. Sammen har vi skreddersydd en løsning vi er veldig fornøyde med. Siden oppstarten i 2012 har denne systemløsningen nå fått plass på alle våre fabrikker. Her brukes den på så å si alle pakkelinjer – også manuelle pakkelinjer for håndverk som for eksempel skinkesteik, biff og roastbiff hvor hver enhet kommer i forskjellige størrelser og fasonger.

«– Lexit har meget god kunnskap om sitt merkeutstyr og vet hvor skoen trykker dersom det oppstår uforutsette hendelser, sier Kristian Gladheim, forretningskonsulent i Matiq.»

Til tross for at Lexit er systemleverandør for Nortura er det også andre leverandører av utstyr til samvirkeforetaket. I forbindelse med dette har det vært viktig å få alle produktene inn i det helhetlige systemet slik at det fungerer sømløst gjennom hele produksjonen.

– Vi er veldig fornøyde med at Lexit har tatt jobben med å utvikle printerdrivere for konkurrerende printere slik at de også kan bli en del av systemet som en helhet. Samtidig er de leveringsdyktige og sørger alltid for å ha ting på lager som vi etterspør, sier Gladheim.

 

 

Skyløsninger

Løsningen FactoryTalk™ er noe Nortura er veldig fornøyde med, og som de ikke ser bort ifra at kan brukes i enda større grad i selskapet fremover. Blant annet er dette knyttet til bruk i skyen.

– Vi har sett litt på skyløsninger og bestilt en skyversjon av FactoryTalk™ for å teste dette på et mindre område. Dette gjør vi fordi vi ser et stort potensiale i FactoryTalk™ og dets ulike funksjoner, sier Gladheim.

Videre forteller han at de også ser på muligheter for ytterligere kvalitetssikring av produksjonen:

– Vi har også sett litt på muligheten for et automatisk kontrollsystem på alle pakker vi sender ut. Herunder vil dette gjelde kontroll av at pakker har riktig etikett og ikke minst at alt er merket med holdbarhet samt at denne datoen er riktig. Dette vil trolig være nødvendig å få på plass.