Eventyrlig vekst med produksjonsutstyr fra Lexit

MatBørsen har siden 1994 levert spiseferdige matretter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet og er nå den største produsenten av denne typen produkter til ferskvarediskene i Norge. Som heleid av NorgesGruppen ASA produserer de flere varemerker for de ulike butikkjedene. MatBørsen er lokalisert med produksjons- og administrasjonslokaler i Stokke i Vestfold.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group er totalleverandør på alt fra etiketter, digitalt etiketthåndteringssystem, automatisk ingredienshåndtering og ellers alt av software-løsninger og utstyr for automatisert produktmerking. Leveransen inkluderer ELS- og Delford merkemaskiner (F-pak), integrerte merkemaskiner (D-pak), blekkstråleskrivere, vekter/bordvekter, etikettprintere og røntgenutstyr. Leveransen inkluderer WMS systemet FactoryTalk™ og løsninger for logistikk med Pakkseddel nivå 4 som kommuniserer med Visma Global.

Siden 1995 har Matbørsen hatt et nært samarbeid med Lexit Group. For å kunne opprettholde og videreføre sin manuelle produksjon av spiseferdige matretter, er de avhengig av produksjonsutstyr som forenkler produksjonsprosessene.

Matbørsen tilbyr kundene løsvektprodukter i ønsket forpakning. Samarbeidet med Lexit startet med vekter og ble utvidet med vektstasjoner hvor registrert vekt på forpakningene sendes elektronisk til forretningssystemet Visma Global. I ettertid er løsningen påbygd med deklarering, merking og kvittering, i tillegg til nytt røntgenutstyr, automatiske merkelinjer og prismerkelinjer.

Matbørsen benytter pakkseddel nivå 4 som kommuniserer med Visma Global.

– Det er vanskelig å anslå hvor mye vi har spart i kroner og øre med løsningen, men vi har økt omsetningen, ansatt flere medarbeidere og fått bedre lagerkontroll, sier kontroller Freddy Andrè Henriksen i Matbørsen AS. Han kan fortelle at logistikken er forankret i logistikkmotoren FactoryTalk™ fra Lexit. Her er det definerte rutiner for hvordan løsningene synkroniseres mot forretningssystemet.

– Varer som kundene har bestilt veies og sendes elektronisk til FactoryTalk™. Deretter går informasjonen til Visma Global for kundefakturering. Vi har også integrasjon mot transportører via logistikkmotoren. Storhusholdninger bestiller varer via ASKO netthandel mens ordrene sendes elektronisk inn i FactoryTalk™ og motsatt vei inn i Visma Global hvor det dannes en ordre som går ned til produksjon og plukk. For hver ordre mottar ASKO en ordrebekreftelse med beskjed dersom produktene er utsolgt eller når de er leveringsklare. Deretter mottar ASKO Pakkseddel nivå 4 med oversikt over hvilke varer som ligger på hvilken pall, som knyttes opp mot en pallokasjon og et SSCC-nummer (Serial Shipping Container Code).

 

«– Sammen med Lexit har vi forbedret oss på alle nivåer i virksomheten, noe som har effektivisert produksjonen og bidratt til eventyrlig vekst, sier kontroller Freddy Andrè Henriksen i Matbørsen AS.»

Av andre tjenester Matbørsen benytter seg av hos Lexit er etikett-trykkeriet i Gøteborg, i tillegg til digitalt etiketthåndteringssystem for blant annet design, godkjenning og bestilling av etiketter. På denne måten har de full kontroll i eget produksjonsanlegg.

– Deres tjenester er knyttet opp mot vårt produksjonssystem slik at vi fortløpende kan skrive ut etiketter. Vi benytter et helautomatisk system med maler som Lexit har tilgang til. Når vi bestiller en etikett får vi i løpet av relativt kort tid innholdskorrektur. Det er med på å effektivisere etikettproduksjonen, påpeker Henriksen.

På grunn av økte krav til allergen-merking og beregning av næringsverdier benytter også Matbørsen seg av Recipe Explorer for automatisk reseptberegning og deklarering av produktgrunndata. Her håndteres all produktgrunndata automatisk, og sikrer at all produktinformasjon er tilgjengelig på etiketter og på web-sider før det sendes elektronisk til kjedene.

– Sammen med Lexit Group har vi forbedret oss på alle nivåer i virksomheten, noe som har effektivisert produksjonen og bidratt til eventyrlig vekst, sier Henriksen. Vi er avhengig av utstyr som summer og går hele tiden. Hvis ikke kan det få store konsekvenser for matholdbarheten. Produksjonsutstyret fra Lexit Group har fungert tilfredsstillende i alle år.

– Vi har utviklet gode relasjoner til glede for begge parter. I dag er de fleste avdelingene på Lexit involvert i leveranser til Matbørsen. Det inkluderer software, merkeutstyr, service og etiketter, sier Lexits Per Kristian Myklebust, som har kundeansvar for Matbørsen.