SOTI management gir EG full kontroll på alle installasjoner

EG er en skandinavisk teknologipartner med over 1.000 medarbeidere fordelt på 15 lokasjoner i Skandinavia og Polen. Med mer enn 40 år i bransjen leverer de egenutviklede digitaliseringsløsninger til over 9.500 private og offentlige kunder. Dette gjør EG til Skandinavias ledende leverandør av bransjespesifikk programvare.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group leverer håndterminaler som driftes og vedlikeholdes av SOTI MobiControl, samt POS pc-er, kvitteringsskrivere, etikettprintere og strekkodeskannere.

SOTI MobiControl er en management-tjeneste som fjernstyrer installeringer, oppgraderinger og vedlikehold på alle håndterminaler, etter kundenes ønsker og preferanser. Den kan også brukes til å spore en enhet, og eventuelt låse den, dersom det er fare for at informasjon kommer på avveie.

En av kundene som nyter godt av denne tjenesten er EG – et av Skandinavias største IT-tjenesteselskaper, som har hatt et tett samarbeid med Lexit i over 20 år.

– Vi er veldig godt fornøyde med avtalen, som er et nytt ledd i tillitsforholdet vi har med Lexit Group. Vi sjekket også flere andre leverandører, og konkluderte med at Lexit har best kompetanse på dette, forteller infrastrukturkonsulent i EG, Emil Heisum Valbjørn.

– EG har hatt et veldig godt og omfattende samarbeid med Lexit i mange år. Vi har gode relasjoner både til enkeltpersoner og selskapet som helhet. Vi er et programvarehus, og samarbeidet med Lexit gir oss mer spillerom til å fokusere på vår kjernevirksomhet, sier han.

«– Vi har god dialog og får veldig god hjelp, veldig kjapt, når vi trenger det. Det bygger tillit, sier Emil Heisum Valbjørn, infrastrukturkonsulent i EG.»

Drifting og vedlikehold av håndterminaler på Lexit-server

Drifting og vedlikehold av håndterminalene på egen server hos Lexit forenkler de daglige rutinene hos EG.

– Vi kan gå inn i alle terminaler som er i bruk og se på status. Vi kan lokalisere feil og eventuelt oppgradere, og vi kan sjekke batteristatus og gi beskjed dersom batteriet må byttes. Alternativet er at terminalene må sendes inn, og da går det fort mye tid hvor de må være uten verktøyet de bruker i hverdagen. Konfigurering og oppdatering kan gjøres automatisk til gitte tidspunkter, forklarer salgssjef for datafangstavdelingen i Lexit Group, Svein Degnes Lauritsen. Tjenesten krever ingen spesiell kompetanse for kunden.

– Dersom en organisasjon skal drifte en slik tjeneste selv, krever det ganske mye. At vi har den på vår server og drifter enhetene for våre kunder, er en fordel for både oss og dem, forteller Lauritsen.

Håndterminalene er et av Lexits mest populære produkter, og brukes av tusenvis av bedrifter. EG har i dag 1400 av disse hos sine kunder, og har de siste årene også kjøpt butikkdatautstyr (POS) hos Lexit. En av hovedgrunnen til det gode samarbeidet, er god kommunikasjon og rask responstid, ifølge Heisum Valbjørn.