Reduserer verktøy-svinn med LexAssetControl

Larsnes Mek. Verksted AS, er et av landets ledende skipsverft. Verftet har over 60 ansatte og har levert mer enn 30 fartøy siden oppstarten i 1981. I 2020 vant de prisen «Ship of the year» for fartøyet «Ro Vision».

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group har levert LexAssetControl for økt utstyrskontroll på verktøy og maskiner som daglig lånes ut til ansatte.

Larsnes Mek. har hatt en kraftig vekst de siste årene, og behovet for økt kontroll og mer effektive rutiner på lageret ble nærmest et krav for å opprettholde servicenivået de ønsket over for sine kunder og ansatte.

I sammenheng med nytt lagerbygg, fikk Lexit levere både lagerløsning og løsning for utstyrskontroll. Med LexAssetControl registreres alle utlån elektronisk med strekkode eller RFID, og den gamle papirløsningen er for lengst lagt i papirkurven. Nå kan Larsnes Mek. skilte med nærmest 0% svinn, ettersom alt verktøyet nå blir registrert ut på hver enkelt arbeider på bruket.

– Vi har nå en løsning som gir oss full oversikt over hvor verktøyet vårt befinner seg, sier lagersjef Marius Gunnarstein hos Larsnes Mek.

En laptop med skjermbilde foran hyller med verktøy
«– Vi har tilnærmet 0% svinn på verktøy etter at vi gikk over til LexAssetControl, sier lagersjef Marius Gunnarstein hos Larsnes Mek.»