RFID-merking av innkomne varer gir full sporbarhet og kontroll

Equinor er et bredt energiselskap med en stolt historie. Det er 21.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group har levert FactoryTalk Cloud og LexTalk for RFID-merking og sporing av innkomne varer til arbeidsordre på prosessanlegget på Kårstø og raffineriet på Mongstad.

RFID-merking av innkomne varer gir Equinor full kontroll over arbeidsordre, samt oversikt over hvem som har hentet varene. RFID-løsningen gir også store kutt i antall arbeidstimer som tidligere ble brukt til leting etter bortkomne varer/pakker – Geiger søk-funksjonen i LexTalk løser dette. RFID muliggjør også hyppigere varetellinger for full oversikt over lageret til enhver tid.

Håndterminal med håndtak