Tett samarbeid om vareplukk i 20 år

ASKO er Norges klart største grossist innen næringsmiddel. Selskapet er en del av NorgesGruppen (NG) og leverer til alle NGs kjedeprofiler som KIWI, MENY, SPAR og Joker og også til Bunnpriskjeden. I alt har ASKO om lag 2 000 kunder innen dagligvare. I tillegg kommer ASKO Servering som leverer varer og tjenester til kunder i serveringsmarkedet som restauranter, hoteller, kantiner og bensinstasjoner. ASKO er organisert i regionale ASKO-selskap, storcash-butikker for proffmarkedet, sentrallagre og samlastingsterminal. Selskapene er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Med om lag 600 lastebiler på veien hver dag er ASKO også en av Norges største transportbedrifter.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group leverer løsninger som inkluderer etikettprintere, håndterminaler, truckterminaler og skannere til alle Asko lagre og biler samt SOTI Device Management.

«Vi forsyner Norge med mat» er slagordet til Asko og selskapet spiller en absolutt nøkkelrolle i vareforsyningen i Norge. Det skal være matvarer i hyllene i de store supermarkedene og i den lille turisthytta på vidda. ASKO leverer – over hele landet – fra et sortiment på om lag 30.000 ulike varer innenfor tørrvarer, kjøl-/ferskvarer, frysevarer, nonfood, vin, brennevin, legemidler og bilrekvisita.

Riktig vareplukkløsninger er kritisk for å håndtere denne oppgaven. Lexit har jobbet tett med Asko og dets forgjengere siden midten av 90-tallet.

Truckterminaler forenkler rutinene

Robuste truckterminaler for bruk på truck og sniler, både på tørrlager og fryselager, forenkler henting av paller på lager og omstillingsområder og håndterer sammenstillingsoppgaver, nedtaking og innkjøring på lager. Informasjonen fra truck- og håndterminaler overføres elektronisk inn i IMI slik at serviceavdelingen umiddelbar får informasjon om plukkstatus eller vareinnkjøring. Truckterminalene har integrert robuste distanse scanner og tastatur. Samtidig benytter svært mange trucker etikettskrivere montert på truck med innebygget vibrasjonsplater og forlengelsesarmer slik at større etikettruller kan benyttes.

En truck på et lager og en skjerm ved siden av
«– Lexit er vår viktigste samarbeidspartner innen vareplukkteknologi, sier Jon Bjarne Haugen ved ASKO Vestfold Telemark.»
En printer

Håndterminaler og etikettprintere til ASKO lager

Da NorgesGruppen innførte DRIVE-prosjektet falt valget på Zebra håndterminaler og Lexit ble valgt som leverandør på dette. I tillegg til håndterminalene leverer vi også feste/lade anordninger for ASKOs biler samt transport samarbeidspartnere av ASKO. Håndterminalene benyttes av sjåførene for innmelding av vareleveranser.

Håndterminalene benyttes av ASKOs lageroperatører. De innhenter informasjon om vareomplassering, leter etter ledige plukkplasser og kan benytte terminalene til varetelling. De kan også sjekke varelinjer for støt- eller plukkplasskontroll. Vareplukk skjer med stemmegjenkjenning (Pick-by-Voice). Når operatørene har avsluttet sine plukkoppgaver, får de automatisk utskrift fra forhåndsdefinerte skrivere som er utplassert på forskjellige lagerlokasjoner. Dermed har de full oversikt over hvor mange etiketter som skal påføres hver pall.

Etikettprintere fra Lexit benyttes på ytterforpakninger og distribusjonsforpakning (D-pak) og til mindre detaljvarer. Eksempelvis ferdig plastinnpakkede paller og hyllemerking, dette sammen med Cloud print løsning fra Lexit.

SOTI Device Management

SOTI MobiControl er en management-tjeneste som fjernstyrer installeringer, oppgraderinger og vedlikehold på alle håndterminaler, truckterminaler og etikettskrivere etter NorgesGruppen Datas preferanser. Den kan også brukes til å spore en enhet, og eventuelt låse den, dersom det er fare for at informasjon kommer på avveie.

NorgesGruppen valgte Lexit som leverandør av SOTI Device Management for drifting og vedlikehold av håndterminaler og truckterminaler. Dette gjør det enkelt å gå inn i alle terminaler som er i bruk og se på status, lokalisere feil og eventuelt oppgradere samt sjekke batteristatus og videre gi beskjed dersom batteriet må byttes.

 

Les om vår Cloud Print løsning levert hos ASKO/NorgesGruppen.

Hender som taster på en telefon