Share on facebook
Share on linkedin

Sparer årsverk med program for ingredienshåndtering

Alimenta AS ble etablert i 2002 og arbeider med utvikling, salg og distribusjon av råvarer, ingredienser og smak til næringsmiddelindustrien i Norden. Fokus er på innovasjon og videreutvikling av kundenes produkter.

LÖSNING LEVERERAD

Lexit Group har levert ingredienshåndteringsprogrammet Recipe Explorer fra Foptec og den skybaserte merkeløsningen, Lexit Cloud. Leveringen består også av etikettprintere.

I 2016 tok Alimenta i bruk ingredienshåndteringsprogrammet Recipe Explorer fra Lexit Group. Programmet, som håndterer alle resepter og reseptblandinger, er integrert mot en skybasert merkeløsning (Lexit Cloud). Produktdataene som legges inn, overføres direkte til en database og danner et korrekt merkegrunnlag.

Alimenta var avhengig av en leverandør med spesialkompetanse på resept- og etiketthåndtering.

– Vi valgte Lexit Group fordi de har markedets beste reseptverktøy. Vi har også brukt deres printere i flere år med stor suksess, sier kvalitetsleder Erik Sand i Alimenta.

– Med Recipe Explorer har vi økt produksjonen med dagens bemanning. Vi registrerer nå informasjonen kun én gang, i motsetning til ERP-systemet og manuelle dokumenter hvor vi registrerte samme informasjon flere ganger. Det har redusert sjansene for menneskelige feil og feilproduksjon.

«– Recipe Explorer har effektivisert resept og dokumenthåndtering, og medført en antatt besparelse på to årsverk. I sum utgjør det ca. 2 millioner kroner, sier kvalitetsleder Erik Sand i Alimenta.»

Alimenta lager råvarer, krydder, tilsetningsstoffer og spesialblandinger ut fra kundenes resepter, som er taushetsbelagte. Selskapet har flere store kjøtt- og fiskeleverandører samt bakerier på sin kundeliste.

– Recipe Explorer er et standard verktøy som innsamler råvarer, resepter og ferdigvarer på ett og samme sted. Vi har effektivisert produktutviklingen, fått raskere overblikk over kalkulert næringsinnhold og kan enkelt generere produktdatablader. Det gjør at vi raskere kan sende reseptforslag og produktdatablader til våre kunder. Når reseptene er lagret, sendes informasjonen til merkesystemet for korrekt merking, sier Sand.

– Vi kan også foreta oppstilling av leverandører i samme system, som gir grunnlag for etiketter. Tidligere brukte vi ERP-systemet til å produsere etiketter, noe som krevde mye etterarbeid. I Lexit Cloud vedlikeholder og styrer vi gamle og nye etiketter på egen hånd, fortsetter Sand.

 

Når kunden har godkjent innholdet, oppretter Alimenta et varenummer i ERP-systemet som linkes mot resepten hvorpå datablader, spesifikasjoner og produksjonsordregrunnlag produseres. Når de har plukket varene på lager, hentet resepter og lest produksjonsordre, blir produksjonen klargjort.

– Så langt har samarbeidet med Lexit Group fungert meget bra med. Oppstår det uforutsette hendelser er de kjappe på banen med å få dem utbedret. I dette prosjektet har nærheten til leverandøren vært viktig, avslutter Sand.

– Alimenta slipper nå tidkrevende prosesser fordi alle jobber mot samme system i en felles databasestruktur. Når produktet er godkjent, generes det produktdatablader basert på siste godkjente resept i databasen. Med Recipe Explorer som kalkulerer næringsverdiene, sparer Alimenta tid med å sende produkter til analyse og inntasting av nye verdier, sier selger Trond Are Halldén i Lexit Group.

– Recipe Explorer gir kunder muligheter til strukturert reseptbehandling med lagring av data i en SQL-database. Det kan integreres direkte mot Trade Solution/GS1 for de som leverer varer til grossister/butikker. I det norske næringsmiddelmarkedet er behovet for slike programmer store. Vår løsning har mange avanserte funksjoner med en databasemodell og integrasjonsmuligheter opp mot Trade Solution, sier Halldén.

CEO – LEXIT GROUP KONSERN

Sjur Skjæveland

Skjæveland har vært CEO for Lexit-konsernet siden august 2019. Før han tok over ledelsen av Lexit, var Skjæveland leder for strategi og forretningsutvikling i Orkla Confectionery & Snacks, et av forretningsområdene i Orkla-konsernet. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike leder-, rådgiver- og styreroller innen merkevarer, næringsmidler, media, teknologi og management consulting fra blant annet Schibsted og Bain & Co. Skjæveland har en mastergrad i internasjonal business fra Columbia University i New York, samt en bachelor fra Universitet i Oslo i tillegg til å ha gjennomført executive utdanning med IMD.

Mr. Skjæveland has been CEO of Lexit Group since august 2019. Before Lexit, he was Head of Strategy and Business Development at Orkla Confectionery & Snacks, a division of the Orkla Group, the leading FMCG-company in the Nordics. Prior experience includes leadership roles at Schibsted and Bain & Co. He has extensive international experience from different leadership, advisory and board positions in FMCG, media, technology and management consulting. He holds a Master Degree in International Finance and Business from Columbia University in NYC and a Bachelor Degree from the University of Oslo.