Kommunikationer

Transportsektorn är sedan många år en mycket viktig och intressant kundgrupp för Lexit. Den stadiga digitaliseringen kräver kvalitet och kundanpassad utrustning, vilket vi skaffat oss god erfarenhet av tillsammans med våra samarbetspartner. För att ta ett exempel använder Entur, som är en av de största aktörerna i branschen, utrustning från Lexit i sin biljettlösning på alla tåg i Norge.

Gemensamt för aktörerna i denna bransch är att de ställer höga krav både på oss som leverantör och på den utrustning vi levererar. Tågbolag arbetar dygnet runt och utrustningen används hela tiden. Detsamma gäller flygbolagen. Resultaten visar att både Lexit och utrustningen lever upp till kraven, ofta genom att alla parter i projektet bidrar aktivt under hela processen. Vidare har vår höga tekniska kompetens varit en framgångsfaktor, inte bara vid utförande av offentliga (kontrakt) upphandlingar? utan även gentemot våra många kunder. Kompetens och kapacitet är vår specialitet i alla sektorer såväl offentligt som privat.

Service och support

Lexit har en välskött och effektiv service- och supportavdelning som ger telefonsupport och servar produkter i vår egen serviceverkstad eller hjälper kunder på plats i deras verksamheter. Om du har verksamhetskritisk utrustning i ditt företag kan vi även ombesörja preventivt underhåll. På vår service- och supportavdelning finns en serviceinriktad koordinator och flera duktiga certifierade servicetekniker.

Äga, hyra & as-a-service

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin drift. Våra lösningar kan kräva investeringar i industriell hårdvara, märkningsutrustning m.m. Om så önskas kan vi erbjuda finansieringslösningar i form av hyra/leasing, hyra kombinerat med ett SLA/serviceavtal och även integrerade as-a-service avtal som kan inbegripa mjukvarukomponenter i lösningarna. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.