Datafangst og prosessdigitalisering

Lexit tilbyr teknologiløsninger for datafangst og prosessforenkling gjennom digitalisering av den operative driften. Våre løsninger er godt egnet i de fleste bransjer og i offentlig sektor. Vi har produkter og løsninger tilpasset arbeidsprosessene gjennom verdikjeden fra retail, salg og service, i lager og logistikk og til produksjon og merking. Andre satsingsområder for oss inkluderer automatisering av prosessflyt med RFID/IOT, software for administrasjon av utstyr og eiendeler, samt enkle logistikkløsninger for å hjelpe småbedrifter med e-commerce.

Etiketter, emballasje og merking

Lexit tilbyr alt en virksomhet trenger for effektiv merking: Etiketter og emballasje, merkeutrustning for produksjon og andre arbeidsprosesser og software for å støtte digital arbeidsflyt i etikettdesign og bestilling og styre merkingen i produksjonen. Vi sikrer at forbruksmateriell, merkeutstyr og softwareløsninger fungerer godt sammen. I tillegg tilbyr Lexit, gjennom datterselskapet Foptec, markedets beste softwareløsning for ingrediensberegninger og deklarasjonshåndtering for å støtte kvalitetsarbeidet og produktutviklingen i bedriftene med fokus på næringsmiddelindustrien.

CEO – LEXIT GROUP KONSERN

Sjur Skjæveland

Skjæveland har vært CEO for Lexit-konsernet siden august 2019. Før han tok over ledelsen av Lexit, var Skjæveland leder for strategi og forretningsutvikling i Orkla Confectionery & Snacks, et av forretningsområdene i Orkla-konsernet. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike leder-, rådgiver- og styreroller innen merkevarer, næringsmidler, media, teknologi og management consulting fra blant annet Schibsted og Bain & Co. Skjæveland har en mastergrad i internasjonal business fra Columbia University i New York, samt en bachelor fra Universitet i Oslo i tillegg til å ha gjennomført executive utdanning med IMD.

Mr. Skjæveland has been CEO of Lexit Group since august 2019. Before Lexit, he was Head of Strategy and Business Development at Orkla Confectionery & Snacks, a division of the Orkla Group, the leading FMCG-company in the Nordics. Prior experience includes leadership roles at Schibsted and Bain & Co. He has extensive international experience from different leadership, advisory and board positions in FMCG, media, technology and management consulting. He holds a Master Degree in International Finance and Business from Columbia University in NYC and a Bachelor Degree from the University of Oslo.