ISO 22000 certifierad och redo för nya höjder

Vi tar vårat och självklart våra kunders producentansvar på högsta allvar. Så har det alltid varit men nu kan vi med stolthet meddela att vi från 7 september 2021 är ISO 22000 certifierad.

Certfieringen är ett viktigt steg i vår satsning mot en ännu effektivare och framtidsorienterad etikett produktion. ISO 22000 certifikatet bevisar Lexits engagemang för att producera etiketter på ett lagenligt och livsmedelssäkert sätt.

Definitionen för vad en primärförpackning är har förtydligats i den brittiska standarden för livsmedelssäker produktion, BRC. Etiketten ingår i begreppet primärförpackning och även denna ska omfattas av den riskbedömning som görs för förpackningsmaterialet.

Vi är säkra på att livsmedelsindustrin uppskattar att deras leverantörer ser de utmaningar de står inför. Lexit är redo att vara behjälplig i målet att alltid leverera konsumentsäkra produkter.

Glada tryckare och säljare på Lexit i Mölnlycke.


Läs mer om våra etikettlösningar

Kontakta oss om etiketter