IoT – vilka möjligheter ger det?

Lexit satsar stort på IoT och LexAssetControl – en kombination som ger verksamheter kontroll över viktiga tillgångar. På Lexit-mässan i våras berättade Tone Skjervø, IoT-expert på Lexit, om sina erfarenheter av vilka uppgifter IoT kan hjälpa till att lösa i industriell verksamhet.

Det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen av teknik som effektiviserar drift och processer. Inom IoT-området finns många olika leverantörer, tillverkare och mjukvarulösningar – och ännu fler användningsområden. Från scenen på Lexit-mässan presenterade Tone Skjervø möjligheterna inom olika branscher och visade på Lexits expertis och portfölj inom IoT.

Vad är IoT?

IoT – eller ”sakernas internet” – är ett samlingsbegrepp för fysiska objekt försedda med sensorer, programvara och annan teknik som används för att ansluta till och utbyta data med andra enheter och system över Internet. Detta gör det möjligt att samla in information och data både oftare och mer exakt än tidigare, samt göra analyser och förutsäga resultatet av händelser i driften.

– Det viktigaste är att ta reda på vilka problem som behöver lösas, säger Skjervø och påpekar att det i många fall finns stora besparingar att göra.

Tone Skjervø, IoT-expert på Lexit, pratade om hur företag enkelt kan få kontroll över värden med IoT, sensordata och LexAssetControl.

Konkreta exempel där företag uppnått stora vinster är kapacitetsutnyttjande inom transporter, minskade kostnader och förluster genom övervakning av utrustning samt effektivisering av produktionen genom att ersätta manuella rutiner.

De tre vanligaste områdena är övervakning av kritisk utrustning, IoT-baserad automatisering i produktion och flödesstyrning.

Lexit är totalleverantör på området och hjälper kunder att identifiera behov, sätta ihop lösningar och drifta dem under hela deras livscykel. Lexit har idag över 2 000 sensorer i drift hos kunder som Bama, Myklebust Verft och Matbørsen – och upplever en ökande efterfrågan på kompetens och lösningar på området.

Se tidningsartikel om Myklebust Verft i Skipsrevyen (norsk).

Intresset var stort och många ville höra Tone Skjervø berätta om användandet av IoT och sensordata.

Kontaktinformation

Tone Skjervø / tone.skjervo@lexit.no / +47 982 15 254