Hantering av ingrediens- och innehållsdeklarationer

Vår lösning för ingredienshantering och varudeklarationer (Recipe Explorer) tillhandahålls av Lexits dotterbolag, Foptec AB. Företaget ligger i Mölnlycke utanför Göteborg tillsammans med Lexit Group Sverige och drivs av grundarna. Lösningarna levereras i Sverige, Norge och även i andra delar av världen i samarbete med Lexits försäljnings- och serviceenhet med inriktning på livsmedelsindustrin. Foptec har också tagit fram en lösning för hantering av leverantörsutvärderingar, revisioner och certifieringar (Foptec Forms).

Foptec Recipe Explorer

Foptec Recipe Explorer är en av marknadens ledande IT-lösningar för livsmedelsproducerande företag. Programmet erbjuder komplett hantering av ingredienser, recept, ingredienslistor, näringsdeklarationer, produktblad, produktionsplanering, priskalkyler, dokumenthantering samt validering av artikelinformation mot GS1 via Validoo i Sverige och TradeSolution i Norge.

Foptec Forms

Foptec Forms används för att skapa webbaserade dynamiska enkäter i vilka svaret på en fråga styr vilka andra frågor du behöver besvara. Våra kunder i livsmedelsindustrin använder Foptec för att hantera leverantörsutvärderingar, revisioner och certifieringar.

Recepthjälpen

Tillsammans med Lyckeby Culinar har vi tagit fram «Recepthjälpen» – ett unikt verktyg som hjälper Culinars kunder att hämta specifikationer och digitala data, skapa produktionsrecept, produktspecifikationer, ingredienslistor, förslag på innehållsdeklarationer m.m. till sina slutprodukter.

Läs mer om «Recepthjälpen» här.