Inngangspartiet til en stor kiosk

Framtidssäkra med effektiv drift

Reitan Convenience kommer att ersätta alla kassapunkter i sina nästan 1000 butiker i Norge. Med Lexit Group som ny partner innebär skiftet inte bara ny hårdvara utan ett nytt och mycket mer effektivt sätt att använda utrustningen. Lösningen är baserad på modern applikationshantering kombinerad med modifiering av hårdvaran så att Reitan kan gå «cloud only» framöver.

Reitan Convenience driver bland annat Narvesen, 7-Eleven och Northland i Norge. Företaget är marknadsledande inom kioskverksamhet i Norden och Baltikum med cirka 2200 butiker.

Hjälp till självhjälp

Reitan önskade en omfattande omstrukturering av hur lösningarna för kioskerna fungerar. Allt för många interna och externa timmar har lagts på att uppdatera, övervaka och korrigera fel i driftsmiljön. Företaget ville bort från rutiner som ofta krävde att tekniker skickades ut.

Istället kommer Reitan att ha självhjälpslösningar med utrustning som enkelt kan ersättas av slutanvändare och en operativ lösning som använder modern applikationshantering. I denna förändringsprocess behövde Reitan en hårdvarupartner med fokus på användarupplevelse och innovativa lösningar för att sänka tröskeln för ägare och anställda i butikerna att själva kunna arbeta med utrustningen.

– Vi valde Lexit som partner för att nå målet. De har först och främst attityd och intensioner till en form av samarbete som tilltalar oss, och dessutom lösningar som inte bara uppfyller kraven utan också ger användarna en ännu bättre helhetsupplevelse än de hade tidigare, säger Joon Nebell, digitaliserings- och innovationsdirektör på Reitan Convenience Norge.

Lexit Group är ett skandinaviskt företag som utvecklar och marknadsför teknologiska lösningar för digitalisering och effektivisering av operativa processer, från produktion till butik. Företaget är en betydande leverantör av POS och butiksdatorutrustning för olika försäljningsmiljöer. Lösningarna levereras främst via partners och återförsäljare, men också direkt till större slutkunder, såsom Reitan.

Genom det avtal som ingåtts levererar Lexit en total användarupplevelse vid kassan; POS-kassor med touch, kundvänd skärm, skrivare, skanners och kassalådor. Dessutom ingår skräddarsydda lösningar för att göra utrustningen lätt att underhålla, byta ut och uppgradera. De första installationerna med en ny kassalösning är redan på plats och erfarenheterna är positiva. 250 kassor byts ut i år.


Först i världen

Den mest krävande utmaningen för den nya driftsmodellen är att «allt» måste fungera utan att en tekniker behöver åka ut till butiken vid servicebehov på hårdvara eller programvara.

Microsoft – en viktig partner för Reitan – har etablerat en plattform som gör det möjligt för företag att skapa en komplett «hands-off» -lösning. Reitan använder produkterna InTune och Autopilot samt egna applikationer i Azure för att kunna använda det bästa av det bästa inom säkerhet, aktiv övervakning och fjärrstyrning från Microsoft.

På hårdvarusidan måste POS-datorerna modifieras och ett separat chip installeras – ett så kallat TPM-chip. Detta chip hjälper till att säkerställa att POS-datorerna alltid har rätt programvara på plats. Dessutom är det en förutsättning för att få rätt nivå på fjärrstyrning och övervakning. Det har inte funnits några krav på TPM-chip på retail-PC tidigare.

– För både Microsoft och Lexit är det extra kul att Reitan är den första kunden i världen inom «detaljhandeln» som har TPM Chip installerat i sina maskiner, säger Helge Stenstvedt på Lexit Group.

Ambitionen hos Reitan och Lexit är att utrustningen rapporterar fel på egen hand och försöker rätta till det med en automatiserad felkorrigeringsprocedur. Om inte felet kan rättas till skickas ny utrustning till butiken för utbyte.

Baserat på detta förväntas stilleståndstiden vara mindre än tidigare. Dessutom förväntas minskade kostnader för att återgå till normal drift. Detta innebär besparingar och att det väldigt sällan blir kapacitetsproblem på grund av att kassor är ur drift.

BRA SAMARBETE: F.v. Joon Nebell (Reitan Convenience Norge), Geir Karlsen (Lexit Group), Silje Ramstad (Reitan Convenience Norge) och Helge Stenstvedt (Lexit Group).

Kontinuerlig innovation

En lika viktig anledning till att Lexit valdes som partner av Reitan nu var möjligheten till utökat samarbete i framtiden. Reitan kommer att gå vidare med mer innovativa lösningar.

– Vi kan inte förutsäga alla utmaningar vi kommer att möta i framtiden, men det är möjligt att välja vem vi ska hantera utmaningarna med. Den leverantör som vi anser är bäst lämpad är Lexit, säger Nebell.

Redan i höst kommer Reitan att börja testa lösningar som hjälper till att minska risken för att bygga upp köer i butikerna. Kö är en viktig orsak till förlorad försäljning.

– Vi tror att många kan hjälpa sig själv när det finns möjlighet till det – och det är det vi vill uppnå. Det måste vara enkelt, smidigt och bekvämt för alla parter. Då ökar vi kapaciteten och kanske till och med skapar en bättre shoppingupplevelse, säger Nebell.

Olika koncept med självbetjäningskiosker testas. Det kan vara lösningar som säkerställer att kunder snabbt och effektivt kan betala för sina varor själva och lösningar som gör det enkelt att beställa mat och dryck i lugn och ro utan tryck från dem som står längst bak i kön.

Lexit har exceptionell expertis inom kiosk- och självbetjäningslösningar. De flesta känner igen kioskerna från de stora hamburgerkedjorna där Lexit har levererat kioskerna till Burger King i Skandinavien. Kiosklösningar, rätt inställda, kan hjälpa till att förbättra kundupplevelsen samt öka effektiviteten och merförsäljningen.

Visa alla våra nyheter