Lexit One

Välkommen till vår digitala etikettvärld!

Våren 2013 lanserade Lexit Group ett mycket modernt och användarvänligt webbaserat system för etiketthantering. I Lexit One ingår alla arbetsuppgifter i etikettproduktionen, hela vägen från design till beställning eller efterbeställning, tryck, distribution och varuproduktion. Etiketter kan nu beställas med en egen Lexit-app.

Lexit One består av tre huvuddelar:

 

Design Center – godkännande av etiketter

Oavsett om etiketten kommer från kundens reklam-/designbyrå, eller om den utformas av Lexit Group, måste den genomgå stränga kontroller innan den går vidare i systemet.

Originalet färdigställs för tryck i Lexit Design Center där kunderna loggar in med användarnamn och lösenord. Därefter kan de med några få knapptryckningar lämna kommentarer, begära ändringar eller godkänna etiketten. Endast den senaste versionen är tillgänglig för kunden. Gamla och inaktuella etiketter finns alltid kvar i systemet som en säkerhet.

Alla etiketter lagras med eget artikelnummer så att de blir enkla att söka på i de olika delarna av Lexit One. Bilder på etiketterna följer också med i samtliga led av processen.

NYHETER I VERSION 2 ”Web-to-print”

Ändringar på befintliga etiketter ( ingredienser, näringsvärden etc) kan ske direkt i Design Center. Vid godkänning av ändringar uppdateras automatiskt nytt artikelnummer och tidigare version spärras. Det är också möjligt att skapa nya etiketter i nuvarande serie/design. Filen behöver inte skickas i mail, då allt sker på ett ställe.

 

Online Center – beställning av etiketter

I samma stund som etiketten godkänns i Design Center finns den senaste versionen av den klar i Online Center.  

I Online Center kan kunderna omgående beställa önskat antal etiketter. Här kan de också kontrollera alla etikett- och produktionsuppgifter – format, kärndiameter, antal etiketter på rullen, antal etiketter i produktion, leveransdatum m.m.

När beställningen är gjord genererar systemet en orderbekräftelse med pris baserat på mängd, kvalitet m.m. När etiketten godkänts förs den över till ”Etiketter i produktion” där kunden hela tiden kan följa var etiketterna befinner sig i produktionsflödet. Beställning, efterbeställning, uppföljning och kontroll kan göras via datorn eller Lexit-appen på smarttelefonen. Funktionerna är desamma på datorskärmen och telefonens display.

NYHETER I VERSION 2

När ändringar godkännes i ”web-to-print” uppdateras automatiskt versionen i Online Center.

 

Centralt märkningssystem – full kontroll i egen produktionsanläggning

I vårt centrala märkningssystem lagras all information om produkter, layout, skrivarkonfigurationer osv. Härifrån kan kunderna importera godkända etikettbakgrunder från vår produktion och lägga in i databasen. Dessa kan sedan användas som bakgrundsbilder så att operatören kan placera texten på etikettens tryckyta.

Textrader, textrutor, symboler, streckkoder, linjer och ramar kan läggas till. I kombination med layoutbakgrunden, som kan läggas in automatiskt i databasen via Lexit One, blir detta det perfekta verktyget för planering och färdigställande. Förpackningsbilden kan hämtas upp i systemet. Färdig produkt med etikett visas då i början av produktionslinjen.

Systemet har automatisk hantering av de nya kraven från 2014, till exempel att text om allergener och liknande ska vara markerad.

NYHETER I VERSION 2 – ”Web-to-print”

Redigering av layouter via Lexit Cloud för tilltryck i egen produktion.

 

Deklarationshantering – Recipe Explorer

Recipe Explorer är en programvara som tagits fram speciellt för att hjälpa livsmedelsproducenter att administrera recept, ingredienslistor och information om näringsinnehåll. Att hantera ingrediensförteckningen manuellt är både tidskrävande och osäkert med tanke på felkällor. I Recipe Explorer samlas all information på ett ställe där den är tillgänglig för alla som behöver den.

Om något ändras i en råvara ändras automatiskt alla recept som innehåller råvaran i fråga. På samma ställe länkas även datablad som är knutna till en råvara. Produktblad på egna recept genereras automatiskt i olika mallar. Här behöver inget skrivas in manuellt utan mallarna hämtar nödvändig information automatiskt.

Programmet genererar automatiskt listor över ingredienser i sjunkande ordningsföljd och beräkning utifrån livsmedlets näringsinnehåll enligt gällande matvarutabell samt med rätt teckenstorlek och tydligt markerade allergener.

Utifrån råvarorna skapas recept och instruktioner om hur recepten ska blandas. Därefter kan du utan att behöva göra egna beräkningar snabbt och lätt ta fram ett korrekt recept för önskad mängd. Lika smidigt är det att generera en ingrediensförteckning i sjunkande ordningsföljd med avseende på beräknat näringsinnehåll. Alla beräkningar görs automatiskt vilket minskar risken för kostsamma fel. Det gör det också enkelt att experimentera med olika ingredienser och utveckla egna recept.

Programvaran är enkel att använda. Vår tanke är att alla som behöver information om recept, ingredienser och näringsvärde snabbt och lätt ska kunna få det. Anmälningar till EPD-databasen kan göras här med möjlighet till automatisk vidarerapportering till TradeSolution. Programvaran är direkt kopplad till TradeSolutions sidor.

Funktionsbeskrivning

–    Skapa innehållsförteckning.
–    Beräkna näringsvärden.
–    Hantering av Allergener och Mikroorganismer.
–    Integrerad dokumenthantering med notering då tidsbegränsade certifikat/dokument skall förnyas.
–    Produktblads utskrifter (HTML, PDF). Anpassas efter kundens behov.
–    Kostnadsberäkningar utifrån ingredienser samt strukturer.
–    Export funktion för att föda exv WEB med produktinformation, bilder mm.
–    Export/Import -mall (Excel) för att automatiskt kunna läsa in produktinformation från
      underleverantörer, lämna ifrån sig info som underleverantör.
–    Förändringsnoteringar (Tvingande) vid förändring av ingrediens och produkt.
–    Produktionsplanering i kalender med rapportering av batchnummer för produkt samt
      ingående ingredienser. Spårbarhets funktionalitet via sökdialog. Rapport på vad som
      behövs för kommande produktion.
–    Möjlighet att föda etikettsystem med korrekt information, minskad risk för felskrivning.
      Här finns för närvarande en förhandsgranskning av etikett om man kör Lexit Etikett system.
–    Integration mot PIM system (Notitium).
–    Köttberäkning baserat på köttyper (fett, protein och, bindvävs definitioner).
–    Enklare faroanalys.
–    Produkten kan köras på engelska, svenska och norska.
–    Integration mot GSI/Validoo, för att kunna generera VCD:er direkt från programmet.
      (Färdigutvecklatför TradeSolution, Norge).
–    Livscykelhantering av råvaror och produkter.

Fördelar

–    All information om företagets produktutveckling på ett ställe.
      Informationen är alltid aktuell.
–    Korrekt deklaration utan egna beräkningar.
–    Minskar kostnaderna i produktutvecklingsfasen eftersom programmet snabbt
      och enkelt tar fram korrekt innehållsdeklaration, näringsvärden och produktspecifikationer.
–    Alla databaser kopplas ihop och får samma information (webb, etiketter, produktspecifikationer).
–    Förändringar i näringsvärden, uppgifter om allergener m.m. på ingrediensnivå slår igenom
      på alla färdigvaror.
–    Kostnadskalkyler visas snabbt om produkterna ligger inom kostnadsramen.
–    Baserat på EU:s livsmedelsdirektiv.

NYHETER I VERSION 2 – ”Web-to-print”

Direkt koppling mot Recipe Explorer, automatisk uppdatering på etikett vid ändring i receptet.