Etiketter

Lexit Group är en stor aktör på etikettmarknaden, både i Norge och Sverige, med dygnet-runt-produktion i eget tryckeri i Göteborg. Utöver enkla ensidiga etiketter kan vi leverera etiketter i alla slags material och lösningar som duo, folders, sleeves, halsetiketter för flaskor, inMouldLabelling (IML) samt etiketter med temperaturindikatorer. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dina etiketter.

Digital etiketthantering

Vi har utvecklat ett digitalt etiketthanteringssystem, Lexit One, som omfattar alla arbetsuppgifter i etikettproduktionen, hela vägen från design till beställning/ny beställning, tryck, distribution och varuproduktion. Etiketter kan även beställas enkelt med hjälp av en Lexit-app!

Automatisk ingrediensuppdatering

Recipe Explorer är en specialutvecklad tilläggsmodul till Lexit One, som hjälper livsmedelsproducenter att administrera recept, ingredienslistor och innehållsdeklarationer. Om något ändras i en råvara uppdateras samtliga recept som innehåller den råvaran per automatik. Datablad som är kopplade till en råvara länkas också. Ingenting behöver skrivas in manuellt utan mallarna samlar automatiskt in nödvändig information. Programmet är kopplat till EPD-databasen och kan kommunicera direkt med TradeSolutions.

Viktig marknadsföringskanal

Etiketter har utvecklats från att var en enkel informationsbärare till att bli viktig marknadsföringskanal, med olika funktioner och lösningar. En bra etikett väcker kundens intresse och innebär att produkten skiljer sig från mängden. Den anger vad en produkt innehåller, hur den skall användas, hållbarhet, förvaring, serveringstips mm.

Allt oftare producerar vi flersidiga etiketter, då krav och önskemål om utökad produktinformation från förbrukare ökar.