Nordvalls Etikett AB förvärvar etikettverksamheten per 1 mars. Det nyorganiserade företaget Lexit Labels AB kommer under Nordvalls att samarbeta nära Lexitkoncernen framöver kring alla etikettleveranser – och det kombinerade utbudet över etiketter och märkning enligt beskrivningen nedan kommer att vara detsamma som tidigare.

Etikettdesign och beställning

Lexit har en väl utvecklad digital lösning för etiketter och förpackningar. Här får kunden full överblick över etiketten/varan från design och korrektur till beställning och utskrift hela vägen ut i den egna produktionslinjen. Detta ger kunden enkel kontroll och möjlighet att följa etiketten från början till slut.

DIGITALT ARBETSFLÖDE – DEL 1 / PÅ LEXIT

Design Center

– godkännande av etiketter

Oavsett om etiketten kommer från en reklam-/designbyrå, eller om den utformas av Lexit, måste den genomgå grundliga kontroller innan den går vidare i systemet.

Originalet färdigställs för tryck och publiceras på nätet i Lexit Design Center som kunderna loggar in på med användarnamn och lösenord. All kommunikation kring korrektur sker på denna plattform där man kan lägga in kommentarer, begära ändringar eller ge godkännande med några enkla knapptryckningar.

Endast den senaste versionen är tillgänglig för kunden. Gamla och inaktuella etiketter finns alltid kvar i systemet som en säkerhet. Alla etiketter lagras med eget artikelnummer så att de blir enkla att söka på i de olika delarna av LexitOne. Bilder av etiketterna följer också med i alla steg av processen.

Online Center/webbutik

– beställning av etiketter och emballage

I samma stund som etiketten godkänns i Design Center finns den senaste versionen av den klar i Online Center. Här kan kunderna direkt beställa önskat antal etiketter och emballage samt kontrollera all produktionsinformation såsom format, kärndiameter, antal etiketter på rullen, antal etiketter i produktion, leveransdatum m.m.

När beställningen är lagd genererar systemet en orderbekräftelse som innehåller pris baserat på mängd och etikettrecept. När varan är planerad för produktion flyttas beställningen till steget ”under produktion” där kunden hela tiden ser var den befinner sig i produktionsprocessen. Om det är en produkt med lageravtal visas även lagersaldot för eget och externt (kundens) lager.

Uppföljningen på Online Center kan göras på dator eller smarttelefon med installerad Lexit-app som visar exakt samma funktioner på telefondisplayen som på datorskärmen.

DIGITALT ARBETSFLÖDE – DEL 2 / HOS KUNDEN

Lexits centrala märkningssystem

I det centrala märkningssystemet lagras all information om produkter, layout och skrivarkonfigurationer. Härifrån kan kunderna importera godkända etikettbakgrunder från vår produktion och in i sina databaser. Dessa kan sedan användas som bakgrundsbilder på vilka operatören kan placera text på etikettens/förpackningens tryckyta.

Textrader, textrutor, symboler, streckkoder, linjer och rutor går att lägga till. Tillsammans med layoutbakgrunden, som kan läggas in automatiskt i databasen via Lexit ONE, är detta ett perfekt verktyg för planering och slutförande. Förpackningsbilden kan också hämtas i systemet och den färdiga produkten med tillhörande etikett visas då vid start av produktionslinjen. Det går även att koppla till PDF-manualer med operatörsanvisningar.

Läs mer om Lexits centrala märkningssystem.

Flasker som kjøres på bånd i et industrilokale og en industri-pc foran
To RFID portaler foran en etikettrull påklistret rfid-etikett inni kjernen

Säker etikettanvändning

Kvalitetssäkringen kan även utökas genom att använda en RFID-tagg i etikettrullens kärna så att en RFID-läsare i början av linjen kan läsa av om det är rätt etikett för rätt produkt. RFID-taggen kan också användas för korrekt lagersaldo genom att placera en RFID-portal för automatisk in-/utskanning på lagret.