Datafångst och digitalisering

Lexit erbjuder tekniklösningar för datafångst och processförenkling genom digitalisering av den operativa driften. Våra lösningar lämpar sig väl i de flesta branscher samt i offentlig sektor. Vi har produkter och lösningar som är anpassade till arbetsprocesserna i värdekedjan inom allt från detaljhandel, försäljning och service till lager och logistik, produktion och märkning. Andra prioriterade områden för oss är automatisering av processflöden med RFID/IoT samt mjukvara för hantering av utrustning och tillgångar.

Vad är datafångst? Insamling, registrering och hantering av data för digital lagring med exempelvis skannrar, handterminaler, RFID-sensorer och IoT-enheter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Service och support

Lexit har en välskött och effektiv service- och supportavdelning som ger telefonsupport och servar produkter i vår egen serviceverkstad eller hjälper kunder på plats i deras verksamheter. Om du har verksamhetskritisk utrustning i ditt företag kan vi även ombesörja preventivt underhåll. På vår service- och supportavdelning finns en serviceinriktad koordinator och flera duktiga certifierade servicetekniker.

Äga, hyra & as-a-service

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin drift. Våra lösningar kan kräva investeringar i industriell hårdvara, märkningsutrustning m.m. Om så önskas kan vi erbjuda finansieringslösningar i form av hyra/leasing, hyra kombinerat med ett SLA/serviceavtal och även integrerade as-a-service avtal som kan inbegripa mjukvarukomponenter i lösningarna. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.