VÅRA CERTIFIERINGAR

ISO 22000

ISO 22000 är en internationell ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet. Den kan användas av alla företag som hanterar livsmedel eller levererar insatsvaror till livsmedelsproducenter. Standarden hjälper företag att identifiera, förebygga och minska livsmedelsburna faror genom hela livsmedels- och foderkedjorna.

FSC – Forest Stewardship Council®

Genom vårt FSC-certifikat erbjuder vi våra kunder FSC-certifierade produkter, och har åtagit oss att följa och upprätthålla FSCs standardkrav. Skogar som sköts ansvarsfullt enligt FSC:s regler, hjälper till att skydda djurens livsmiljöer, upprätthåller biologisk mångfald, skyddar gamla växande träd, bidrar inte till avskogning, skyddar urfolkens rättigheter och säkerställer rättvisa löner och säker arbetsmiljö för arbetare.

EcoVadis

Vi är en certifierad leverantör med hållbar drift och har genomgått en hållbarhetsutvärdering utförd av EcoVadis – världens största och mest pålitliga leverantör av affärsbedömningar för hållbarhet.