Centralt märkningssystem i produktionen

Med Lexits centrala märkningssystem kopplar vi ihop kundens befintliga verksamhet, produktion och automatisering. Den verkliga kraften i det centrala märkningssystemet är dess flexibilitet och skalbarhet.

Full kontroll i produktionen

Oavsett om du hanterar en eller flera anläggningar är driftsäkerheten grundläggande för verksamheten. Kunderna efterfrågar specialanpassade produkter som medger kortare inställnings- och ledtider. Samtidigt är produktionen hårt pressad med krav på optimerade produktionsflöden, kostnadseffektivitet, fullskalig dataanalys och utskrifter av korrekt information för fullständig spårbarhet i försörjningskedjan.

Lexits centrala märkningssystem är en användarvänlig och pålitlig plattform framtagen för tillväxt med tydliga tekniska, ekonomiska och driftmässiga fördelar som möjliggör full kontroll i produktionen.

Flexibelt och skalbart system

Produktionsanläggningar har olika system, automatisering och utrustning för att kunna hantera produktion från olika leverantörer. Det centrala märkningssystemet kan enkelt anpassas för att tillgodose olika behov, integrera befintlig miljö och koppla till verksamhet, produktion och automatisering. Det finns tydliga fördelar med flexibel och ansluten produktion såsom att omvandla data, produktspårbarhet och visualiseringar för dashboards.

Med hjälp av Lexits centrala märkningssystem som fungerar som ett flexibelt och skalbart kommunikationscenter, framtidssäkrar du din verksamhet och tar produktionen till nästa nivå.

  • Öppen standardmjukvara (MSSQL, .NET, C#, ANGULAR m.fl.)
  • Integrering mot tredjepartsleverantörer som SCADA, MES, WMS och ERP
  • Stöder GS1-standarder

Full kontroll genom värdekedjan

Allt vårt arbete går ut på att förbereda våra kunder för framtiden genom att ha kontroll på nuläget. Vi lovar våra kunder full kontroll genom hela värdekedjan, möjlighet att reagera snabbt, skalbarhet för att behålla konkurrenskraften och flexibilitet att klara de tuffaste utmaningarna.