Automatisera försörjningskedjan med Zebras fasta läsare och kamerateknik

Oavsett vad du har för verksamhet så finns det stora vinster med att nyttja fasta läsare och kamerateknik. Genom att förbättra spårbarheten, effektiviteten och säkerheten kan dessa verktyg bidra till att optimera och förbättra många olika arbetsflöden. Och i slutändan spara pengar.

Zebra Technologies är en av världens ledande tillverkare av industriella fasta läsare och kameror. Produkterna används i en rad olika branscher och arbetsflöden tack vare dess flexibilitet, pålitlighet och höga prestanda. Vad behöver du förbättra?

 • Kvalitetskontroll: Identifiera felaktiga produkter, felaktiga etiketter eller andra kvalitetsrelaterade problem.
 • Ineffektiva arbetsflöden: Automatiserad avläsning ökar effektiviteten och minskar risken för mänskliga fel.
 • Autenticitet: Säkerställ produkters/komponenters äkthet och hitta förfalskade kopior.
 • Komplex lagerhantering: Snabba och korrekta flöden med t.ex. fasta läsare på packbord.
 • Svårlästa koder: Zebras höga prestanda innebär att svårlästa koder kan läsas oavsett.
 • Säkerhets- och regelverk: Fasta läsare och kameror kan hjälpa till att uppfylla lagkrav gällande t.ex. spårning.
 • Kostnadsbesparingar: Genom att automatisera och förbättra arbetsflöden uppnås betydande kostnadsbesparingar över tid.

Dessa exempel är bara början. Zebras fasta läsare och kameror är extremt mångsidiga och kan anpassas till många olika behov och utmaningar i olika branscher.

 • Logistik och transport: För spårning av paket genom distributionscentral, vid lastning och lossning av fordon, samt för att spåra bagage på flygplatser.
 • Detaljhandel: För att spåra lager, hantera varuflödet från lager till hylla, och för stöldförbyggande arbete.
 • Lagerhantering: För att hålla reda på varulager, snabbt lokalisera varor och underlätta inventering
 • Bilindustri: För att spåra komponenter, säkerställa rätt sammansättning av delar och kvalitetskontroll.
 • Tillverkning: För att spåra råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter genom produktionslinjen och säkerställa kvalitetskontroll.
 • Livsmedelsindustri: För att spåra produktionen, säkerställa färskhet, och hantera återkallande av produkter.
 • Läkemedel: För att säkerställa autenticitet av läkemedel, spåra produktion och distribution, och för att hantera återkallanden.
 • Hälso- och sjukvård: För att spåra patientprover, läkemedel och medicinsk utrustning.
 • Fälttjänster och underhåll: För att identifiera och spåra komponenter, underlätta underhåll och reparera arbetsorder.
 • Post och kurirservice: För att effektivt spåra och hantera postförsändelser genom distributionssystemet.

Lexits specialister har djup teknisk kompetens och hög kunskap om produkt- och arbetsflöden. Vi berättar gärna hur dessa teknologier kan lyfta just din verksamhet. 

Filmen nedan ger dig en kort introduktion till hur tekniken nyttjas inom bilindustrin:

Service och support

Lexit har en välskött och effektiv service- och supportavdelning som ger telefonsupport och servar produkter i vår egen serviceverkstad eller hjälper kunder på plats i deras verksamheter. Om du har verksamhetskritisk utrustning i ditt företag kan vi även ombesörja preventivt underhåll. På vår service- och supportavdelning finns en serviceinriktad koordinator och flera duktiga certifierade servicetekniker.

Äga, hyra & as-a-service

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin drift. Våra lösningar kan kräva investeringar i industriell hårdvara, märkningsutrustning m.m. Om så önskas kan vi erbjuda finansieringslösningar i form av hyra/leasing, hyra kombinerat med ett SLA/serviceavtal och även integrerade as-a-service avtal som kan inbegripa mjukvarukomponenter i lösningarna. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för ett icke bindande samtal om hur vi kan effektivisera rutinerna i ditt företag.