Stärker resurserna internt med avseende på SOTI MobiControl

På grund av den stora efterfrågan från våra kunder har vi nu ökat våra interna resurser för att vara ännu bättre rustade att hjälpa såväl befintliga som framtida kunder. Vi har även fokuserat på att bygga upp kompetensen internt genom att låta flera av våra tekniker gå på kurser och få upplärning i programvaran för att se möjligheterna med den.

Med SOTI MobiControl och utrustning levererad av Lexit Group har det aldrig varit enklare att driva och underhålla kundens verksamhet. Med hjälp av SOTI Mobile Device Management (MDM) kan terminaler fjärrstyras av våra tekniker om det skulle vara något som kunden behöver hjälp med, eller bara en uppdatering av programvaran. Detta sker via egna MDM-servrar. Med hjälp av MDM är det möjligt att driva kundernas enheter utifrån deras önskemål och krav. Lexit Group fungerar därmed som en administratör eftersom det inte krävs några förkunskaper eller specialkompetens för kunden. Dessutom finns stöd för fjärrstyrning, installation, underhåll och support via molnet, vilket gör att produkterna och programvaran alltid är tillgängliga. Eftersom allt hanteras i molnet är ingen kund för liten eller för stor – här kan lösningar och konfigurationer anpassas till antalet enheter och användningsområden vilket innebär att vi alltid kan erbjuda en skräddarsydd lösning.

SOTI MobiControl fokuserar även på säkerhet. Terminalerna säkras genom konfigurations- och åtkomstkontroll för att minimera risken för att viktig information kommer på avvägar.

SOTI MobiControl: Rogger Yamaki och Fredrik Elmertoft är våra kontaktpersoner på SOTI. Bilden togs när de deltog i Lexit Group-mässan tidigare i år.

 

Bildetekst til artikkelens hovedbilde:
INTERNA RESURSER: Øystein Stakvik och Martin Østerud hanterar SOTI Mobile Device Management internt på Lexit Group.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om lösningen!

Kontaktperson:
Jonas Wingö / telefon +46 (0)708-64 65 99 / jonas.wingo@lexit.se