Packaging – ny avdelning på plats

Lexit Group startade 1 februari den nya avdelningen ”Packaging” som komplement till de redan etablerade avdelningarna i bolaget. Packaging-avdelningen kommer att få det övergripande ansvaret för projektarbete gentemot avdelningarna Label och Labeling (Etikett och Etikettering). Vidare ska avdelningen utveckla Lexit Groups produkter och kompetens inom förpackning och produktmärkning med starkt fokus på miljö och hållbara lösningar.

Lexit Group vill med denna satsning framstå som en bred leverantör som tar större ansvar för helheten i förhållande till både befintliga och nya kunder. Packaging har som mål att erbjuda hållbara och prisvärda lösningar i de fall våra kunder vill ha en ny typ av produktmärkning.

Chef för avdelningen blir Annett Malmo som får ansvar för att genomföra projekt samt delegera ansvar och arbetsuppgifter så att Lexit Group kan hitta de bästa och lönsammaste lösningarna för varje enskild kund. Med sig i laget har hon affärsutvecklare Gunnar Herseth och kundkonsult Ida Lillemo.

 

Bildtext:
FÖRVÄNTANSFULLA: Annett Malmo (t.h.) tillsammans med Ida Lillemo ska få den nya avdelningen att fungera optimalt framöver.