NSBs nya terminaler ger stora synergieffekter: Vi har nu fått bukt med kortbedrägerierna på våra tåg

NSB har infört en ny lösning för elektronisk biljettförsäljning på alla sina tåg för konduktörer och kontrollanter i hela Norge. Totalt används 1 300 terminaler dagligen. – Vi har nu fått bukt med alla kortbedrägerier, säger Pål Tore Pedersen, MT-ansvarig i koncernen.

Se vide/YouTube

See english version

– För NSB är detta ett steg i rätt riktning i digitaliseringsprocessen. Mobilterminalerna kommer att bidra till stärkt kundservice, effektivare biljettkontroll och säkrare betalningar, säger Pedersen. Alla mobila terminaler med ny programvara har levererats av EVRY. Lexit Group har stått för leveransen av mobila terminaler och Verifone för betalningsterminalerna.
– Samarbetet har varit avgörande för projektets framgång, understryker han.

Ger mervärde för kunderna 

För EVRY var NSB-avtalet mycket viktigt.
– Som bolag ska vi effektivisera och förenkla i den offentliga sektorn. IT-investeringarna ska också ge mervärde. Vi har varit måna om att skapa ett nära samarbete med NSB för att optimera fördelarna för dem. Mobil biljettförsäljning ger NSB ett digitalt lyft och är ett bra exempel på de vinster som NSB och samhället i övrigt uppnår, säger Ragnar Ringstrøm, rådgivare och projektledare inom Mobility & Communications på EVRY Norge. EVRY har Nordens största verksamhet inom mobila lösningar med över 150 specialister och 400 medarbetare knutna till mobilitetsprojekt.

Enkelt användargränssnitt för nya IKT-system

Pål Tore Pedersen är en riktig NSB-man med sina många år som stationsanställd, konduktör och på senare tid även produktions- och serviceledare på NSB Mellomdistanse. Han har också varit inblandad i utvecklingen av mobila terminaler och arbetar idag som MT-ansvarig.
– Min erfarenhet från NSB-världen ger mig en unik inblick i mina kollegers vardag och vilka utmaningar de står inför när de nya IKT-systemen ska tas i bruk. Detta gäller i hög grad för de mobila terminalerna där vi valt ett enkelt användargränssnitt för att såväl yngre som äldre medarbetare snabbt ska kunna komma igång.

ENKELT ANVÄNDARGRÄNSSNITT: – Betalningsterminalerna från Lexit Group har ett enkelt användargränssnitt som underlättar arbetet för konduktörerna. Kunderna får också en fin upplevelse när de reser med oss, säger MT-ansvarig Pål Tore Pedersen på NSB.

Effektivare betalningstransaktioner

2014 startade NSB sin förprojekteringsfas och tog in offerter från ett antal leverantörer. Projektet rullades ut under hösten 2015 och slutfördes 1 april i år. För NSB var det viktigt att konduktörerna bara skulle ha två enheter att hantera – en mobilterminal och en betalningsterminal.
– Vikt och ergonomi var också viktiga bitar precis som bra uppkoppling och skärmfunktionalitet, säger Pedersen.
– Vi har fått en lösning där alla bank- och kreditkortstransaktioner sker elektroniskt mot bank. Vi använder samma lösning som butiker, bensinstationer och köpcenter för att effektivisera betalningstransaktionerna.  

Fördel med egen verkstad

Ramavtalet mellan NSB och EVRY om leverans av handhållna enheter och betalningsterminaler löper över två år med möjlighet till två års förlängning.
– Hittills har projektet varit en framgång, inte minst tack vare Lexit Group. Leverantören antog utmaningen och levererade mobila terminaler från Bluebird som fungerar mycket tillfredsställande. Det är en stor fördel att man har en egen verkstad i Kløfta, där terminalerna snabbt kan repareras och servas.
– I vår hektiska vardag är vi beroende av att ha utrustning som inte drabbas av driftstopp, säger Pedersen.

Nyutvecklad säljapplikation – skräddarsydd efter konduktörernas behov

Lösningen för elektronisk biljettförsäljning består av en nyutvecklad säljapplikation med intuitiva skärmbilder och funktionalitet anpassad till konduktörernas behov.
– Biljettlösningen är framtidsinriktad, användarvänlig och stabil. Det är viktiga aspekter när konduktörer säljer biljetter, skannar resekort eller utfärdar böter, säger Pedersen.
– Tack vare den elektroniska lösningen kan våra konduktörer ta emot betalningar från kunder med alla typer av betalkort. Vi använder betalterminalerna för att skriva ut biljetter och kvitton för betalkort, vilket innebär att vi slipper ha en egen kvittoskrivare. Betalningsterminalen skriver nu ut både biljett och kvitto.

TIDSBESPARANDE: – Betalningsterminalerna är smidiga att använda i vår hektiska vardag, säger Unni Marie Andresen, konduktör på NSB Øst.

Detaljkunskap och insikt

På frågan om hur viktigt det var att ha en leverantör med detaljkunskap om medarbetarnas behov, svarar Pedersen:
– Ett nära samarbete med en leverantör som förstår våra problemställningar och känner till konduktörernas och kontrollanternas vardag, är avgörande. Lexit Group skaffade sig snabbt denna kunskap och har levererat mobila terminaler som vi kommer att ha glädje av i många år framöver.

Ökad säkerhet och minskad risk för bedrägerier

På frågan om hur viktiga mobila terminaler är för att effektivisera biljettfunktionerna på NSB, svarar Pedersen:
– Helt avgörande. Terminalerna från Lexit Group har ett enkelt användargränssnitt som underlättar arbetet för konduktörerna. Kunderna får också en fin upplevelse när de reser med oss, säger Pedersen. Han berättar också att man fått odelat positiv respons från konduktörer och kunder.
– Den elektroniska biljettförsäljningen ger snabbare och säkrare transaktioner och är betydligt bättre än våra gamla betalningslösningar. Offlinelösningar för betalningar är på utdöende medan elektroniska upplägg ökar säkerheten och minskar risken för bedrägerier.

Projektet har varit krävande, intressant och lärorikt

För Lexit Group har NSB-projektet varit mycket intressant och lärorikt.
– Projektet har tagit mycket tid och resurser i anspråk samtidigt som det varit tekniskt krävande. Men, det har vi kunnat lösa på ett effektivt och bra sätt för NSB, berättar Helge Stenstvedt på Lexit Group Norway. Vi har haft ett bra samarbete med alla berörda parter i projektet ända ned till leverantörer av komponenter till terminalerna. Med stöd av våra erfarenheter kan vi tillhandahålla innovativa, moderna hårdvarulösningar till en rad kollektivtrafiks- och retailkunder, avslutar han.

 

Fakta om lösningen: 

  • När kunden betalar sin biljett dras beloppet från kundens konto direkt.
  • För sträckor med dålig täckning finns det en reservlösning. Så snart systemet kopplas upp igen överförs betalningstransaktionerna.
  • De nya mobila terminalerna klarar också att läsa QR-koder. För kontroll av utskrifter (PDF-biljett) och biljett på app, kan konduktören snabbt och smidigt skanna koden för att kontrollera att biljetten är giltig.
  • Den nya lösningen läser också resekorten snabbare.
  • Med den nya lösningen kan biljettkontrollanterna skriva ut böter på plats, i likhet med parkeringsvakter.

 

Se video på YouTube (klicka på bilden)

 

För mer information, kontakta:

Lexit Group Sweden AB­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
v/Jonas Wingö
mobil: +46 (0)708-64 65 99
e-post: jonas.wingo@lexit.se