Miljökrav kontra varumärkesbehov

Märkningskraven blir ständigt hårdare och nya varumärkesföreskrifter i kombination med säsongsbaserad design och löpande kampanjer gör att det hela tiden kommer nya etikettlösningar på marknaden. Varianterna blir fler och ledtiderna kortare vilket gör etiketten mer till en färskvara som livsmedel.

Fokus ökar även på miljö och vilket bidrar till att vi integrerar miljömedvetenhet i våra dagliga liv. Företag lägger stora resurser på att samordna ekonomi, miljö, funktionalitet, teknik, förpackningsdirektiv och produktionspresentation för att åstadkomma optimala lösningar.

Genom förpackningsoptimering anpassas förpackningarna så att man använder tillräckligt mycket material för att skydda produkten väl utan att använda mer material än nödvändigt.

Förpackningar utvecklas ständigt åt nya håll. Förändrade demografiska strukturer, samhällssyn, hygienföreskrifter samt ökad handel och konkurrens kräver nya, förbättrade förpackningslösningar. Dessutom kommer nya krav på att förpackningar ska vara utformade för återvinning.

ØkoDesign

ØkoDesign behandlar vare skede i etikettens livscykel från vaggan till graven.

Livscykelanalysen använder standardiserade metoder (ISO – europeisk standard) för den systematiska analysen av hur miljön påverkas.

Verktyg och åtgärder har utvecklats för att minska den långsiktiga miljöbelastningen samt för att hjälpa oss att fatta hållbara beslut. Detta bidrar till produktion av effektiva etiketter för hela värdekedjan.

LabelLife är ett verktyg som ger information om konsekvenserna av ett specifikt materialval. Det visar även de fantastiska besparingarna för miljö och ekonomi genom jämförelse av två material. Resultatet kan vara en rekommendation om att använda ett tunnare material som kan vara ett bra val om det är tillräckligt bra och fungerar optimalt.

Väljer man ett tunnare material får man också ut fler etiketter per rulle vilket bidrar till färre stopp under etiketteringen och en effektivare produktion. Eftersom man inte behöver göra lika många inställningar minskar avfallsmängden och därmed även miljökonsekvenserna.

RafCycle tar återvinningen av etiketten till en ny nivå och omvandlar avfall till en resurs. Målet är att minimera mängden avfall och maximera återvinningen av råvaror.

Självhäftande etiketters biprodukter som annars skulle förbrännas eller deponeras får nytt liv.

Figuren visar etikettens livscykel.

 

Detta var också temat för Den norske emballasjeforeningens seminarium 22 juni 2016.
Se recension på Packnews.no