Lexit ONE – nytt etikett- hanteringssystem är lanserad!

Etiketten skapas i Lexit Design Center

Originalen publiceras på nätet i Lexit Design Center och kunderna loggar in med användarnamn och lösenord. Här kan etiketterna enkelt godkännas och eventuella ändringar läggas in. Senaste versionen av etiketten är alltid den enda tillgängliga. Detta underlättar såväl för oss som för kunderna att hålla ordning på nya och gamla versioner. Tack vare översikten i Design Center har kunden hela tiden koll på vilka etiketter som är under utarbetande eller har godkänts.

Lexit Online Center – beställ via datorn eller telefon

Godkända etiketter läggs över på Lexit Online Center där kunderna kan kontrollera etikettuppgifter och beställa önskat antal etiketter. När beställningen är gjord genererar systemet ett pris baserat på mängd, kvalitet, etc. Under produktionsprocessen har kunden full översikt över etiketterna och kan kontrollera alla aktiviteter, såsom planerat produktions- och leveransdatum. Detta kan göras antingen via dator eller appen.

Lexits Centralt märksystem – kontroll från början till slut

I Lexits centrala märkningssystem läggs alla producerade etiketter på kundens centrala server. På så sätt får alla produktionsenheter tillgång till den senast godkända etiketten. I produktionen levererar systemet bilder till industrimonitorer för bildigenkänning under produktion, förpackning och etikettering. Detta är en ovärderlig funktion i produktionsmiljöer där det förekommer många länder och språk. Bilden av etiketten följer jobbet hela vägen. Dessutom kan operatören öppna en pdf-fil på sitt eget språk, när det finns förpackningsföreskrifter på den etikett som ska produceras. En sista fördel: Alla systemuppdateringar utförs av Lexit Group centralt via webben.
 

Lexit ONE – Just InTime hela vägen!

Lexit ONE ger kunden översikt över samtliga delar av etikettproduktionen från det att etiketten läggs ut på nätet hos oss till dess den producerats. Därefter kan den laddas ned i produktionen hos kunderna och anpassas till emballaget. Via en egenutvecklad programvara ser vi till att kunden enkelt kan ladda upp etiketterna och lägga till egen konsumentinformation före etikettering. Via Lexits centrala märkningssystem får alla inblandade parter en visuell och läsbar vägledning.

För närvarande kallas inte bara systemet för Lexit ONE. Tills någon kommer upp med en liknande lösning, kallas det blygsam nog för Lexit ONE ... and only! 

När de nya märkningsföreskrifterna för innehållsdeklarationer träder i kraft 2014 är systemet redan klart och kan anpassas till kraven.