Lexit Group levererar Motion tabletter i intelligenta ambulanser i Danmark

CSC är huvudleverantör av PPJ till de danska regionerna i samarbete med ett antal underleverantörer, inklusive Lexit Group.

Lexit Group har levererat Motion C5 tablett och är en del av serviceorganisation som ansvarar för driften av utrustningen i alla fem regioner som har fått den levererad.

För mer information, läsa mer på CSC eller i pressmeddelandet nedan

Pressmeddelande:

Dom intelligenta ambulanserna kör snart i hela Danmark

Det kommer att bli lite mindre farligt att skadas efter september i år, då kommer alla danska ambulanser automatiskt skicka patientdata, såsom blodtryck, temperatur och syre mättning direkt till akutmottagningen. Detta ger läkare och sjuksköterskor möjlighet att börja rätt behandling, så fort ambulansen rullar in.

Köpenhamn, 20. maj 2015 – Tidigare fick akutmottagningen på sjukhuset lämna ut en handskriven journal när ambulansen anlände. Denna var ofta svår att läsa, eftersom den var skriven under transport. Blodtryck, syremätning, temperatur och hjärtrytm hade noterats manuellt, och om ambulanspersonalen hann det, blev akutavdelningen informerad om patientens tillstånd per telefon.

Nu är det nya tider på akutmottagningarna. Med PPJ – den Prehospitala Patient Journalen – kommer sjukhuset in i ambulansen. Alla data ifrån ambulansen, ambulanshelikoptern och läkarbilen kan nås live ifrån akutmottagelsen, så att läkare och sjukvårderskor får en mer precis bild av patientens tillstånd, innan patienten anländer.

PPJ är med och räddar liv

Det finns många fördelar med lösningen. Det sparas tid vid olycksplatsen, för att personalen inte behöver lägga tid på att ge akutavdelningen information via telefon. PPJ kalkylerar automatiskt den så kallade ’trauma score’, som används för att bedöma patientens tillstånd.

På akutmottagningen, i trauma center och i läkarbilen kan läkare och specialistläkare följa patientens tillstånd via mätningar och informationen som matas in under transporten i ambulansen. Det ger bättre möjligheter för att påbörja rätt behandling så fort ambulansen anländer, det ger också bättre möjlighet att få telefonsupport ifrån specialistläkare under transporten.

Starkare insatser över hela landet

Personalen i ambulanser, akutläkarbilar, ambulanshelikoptrar och på akutmottagningarna och trauma center samt regionernas AMK-vaktcentraler får över hela landet åtkomst till den Prehospitala Patient Journalen. AMK-vaktcentralerna koordinerar insatsen och har ansvaret för  patienterna, som är på väg till sjukhuset i ambulanser och andra fordon. Alla regioner tar en och en PPJ i användning i år, och alla danska ambulanser kan använda lösningen ifrån september i år.

”Med PPJ säkrar vi optimal behandling under transport och vid mottagning av patienten på sjukhuset.

Syftet med insatsen på prehospitala området, som pågår utanför sjukhuset, är att rädda liv, förkorta sjukdomsförloppet och förbättra patientens överlevnadschanser,” säger Claus Kofoed, IT-chef i Region Nordjylland, som är styregruppsledare för det tvärregionala PPJ-projektet. och fortsätter:

”Det finns mycket att vinna vid den prehospitala insatsen, och det är ett område, som skapar goda resultat. Från och med september månad har vi nått målet för den första målsättningen, nämligen en välfungerande PPJ på alla akutmottagningar och ambulanser i hela landet.”

Full integration in i kliniken

”Vi har redan en välfungerande PPJ i Region Nordjylland, som är fullt integrerad med kliniken. Det är en ny och bättre version av PPJ, som nu rullas ut i hela landet, och som vi som sista regionen kopplas på i september månad i år,” säger Claus Kofoed, IT-chef i Region Nordjylland och styregruppsledare för det tvärregionala PPJ-projektet. 

Integrationer till sjukhusens andra system är planerade i alla regioner, och beror på it-landskapet i den enskilda regionen.

”Det tar tid för personalen att tyda dom ofta svårläsbara pappersjournalerna från ambulansen, som har skrivits för hand under transporten. Det finns ingen tvekan om att digitaliseringen av ambulanserna och hela akutområdet kommer att optimera behandlingen och mottagningen av patienterna och därmed öka patientsäkerheten,” säger Claus Kofoed, IT-chef i Region Nordjylland och styregruppsledare för det tvärregionala PPJ-projektet. 

Ytterligare information

Claus Kofoed, IT-chef i Region Nordjylland och styregruppsledare för det tvärregionala PPJ-projektet och medlem av direktörkretsen för Regionernas hälso-it (RSI) 
Telefon: 97 64 96 00
Mail: c.kofoed@rn.dk

Teamledare Mette Lindstrøm, Regionernas hälso-IT (RSI)
Mobil: 26 17 18 56

Mail: mld@regioner.dk  

Om Regionernas hälso-IT

Regionernas hälso-IT (RSI) bildades i februari 2010 och är regionernas gemensamma organisation för samarbete kring hälso-IT. Regionerna arbetar efter en gemensam strategi för digitalisering av hälsovården. För att realisera strategin har regionerna avtalat 15 bäringsmärken, som måste genomföras inom perioden ifrån 2014 till 2016. Läsa mer om RSI på www.r-s-i.dk.